Aktivní účast

Přijímáme přihlášky k aktivní účasti do těchto sekcí

 • e-DRBY

  • interaktivní řešení lékových problémů.
 • Posterová sekce

  • bližší informace budou doplněny.
 • Sekce volných sdělení

  Zájemci o aktivní účast nechť nejpozději do 7. 10. 2022 zašlou přes online formulář níže název sdělení, abstrakt v souladu s pokyny a sekci, do které své sdělení přihlašují.

  Programový výbor sympozia zaslané abstrakty posoudí, případně doporučí úpravy nebo změnu sekce. První autoři přijatých sdělení jsou osvobozeni od registračního poplatku. K registraci využije první autor registrační formulář. Jednacím jazykem je čeština nebo slovenština.

Případné dotazy zodpoví doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (malyj@faf.cuni.cz).

Odeslání abstraktu

Sekce:© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS