Organizační pokyny

Informace pro účastníky

Registrace

 • Online registrace – je jedinou formou přihlášení na akci.
  Přihláška k ubytování je součástí online registrace. Po provedení registrace Vám bude zaslán potvrzující email a Turistické informační centrum Mikulov Vás bude kontaktovat s konkrétní nabídkou ubytovacího zařízení.
 • Registrace účastníků: Mikulov – foyer zámeckého sálu (vyzvednutí registračních materiálů apod.)
  pátek 25. 11. 2022 8:00 – 17:30 hod.

Registrační poplatek

Registrační poplatek zahrnuje

 • vstup na blok e-DRBY I, II; přednáškové bloky; workshopy; posterovou sekci,
 • vstup do prezenční i virtuální výstavy partnerů,
 • veškeré materiály ze sympozia,
 • občerstvení po dobu sympozia (mimo pátečního oběda),
 • možnost zhlédnout po skončení sympozia záznam odborného programu v off-line režimu.

Prezenční účast

Člen ČFS

 • do 14. 11. 2022   1900,-Kč
 • po 14. 11. 2022   2200,-Kč

Pozn.: Podmínkou je členství v ČFS do 30. 9. 2022.

Nečlen ČFS

 • do 14. 11. 2022   2400,-Kč
 • po 14. 11. 2022   2700,-Kč

Absolvent Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, který ukončil studium v roce 2022

 • do 14. 11. 2022   1900,-Kč
 • po 14. 11. 2022   2200,-Kč

Studenti prezenční formy doktorského studia na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. 

 • 1500,- Kč

Studenti prezenční formy magisterského studia na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.  Počet studentů magisterského studia omezen na 10.

 • 750,- Kč

Platba ze zahraničí v EUR (mimo zástupce farmaceutického průmyslu)

 • jednotná částka 100 EUR

Zástupce farmaceutického průmyslu

 • 4000 Kč / 170 EUR

Právnická osoba (sponzor)

Podmínky a nabídka na vyžádání na emailu malyj@faf.cuni.cz.

Úhrada

Registrační poplatek a poplatek za společenský večer je nutno platit bankovním převodem nebo složenkou na konto ČFS ČLS JEP z. s., Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2:

 • číslo účtu 500617613/0300 ČSOB Praha
 • variabilní symbol 2522101
 • Jako specifický symbol je třeba uvést číslo Vaší registrace, obdržíte jej v potvrzujícím e-mailu po provedení registrace.

Zahraniční platby

Platební údaje pro zahraniční účastníky: IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613; SWIFT (BIC): CEKOCZPP

U mezinárodního platebního styku banky nepřepisují variabilní symboly, vzhledem k této skutečnosti je bezpodmínečně nutné pro identifikaci platby uvést variabilní symbol a jméno účastníka do zprávy pro příjemce!

Poznámky

 • Platba na místě v den konání akce není možná!
 • O výši registračního poplatku rozhoduje datum zaplacení, ne datum registrace.
 • Do zprávy pro příjemce je nutné vždy uvést příjmení a jméno účastníka a účel platby (např. Jan Novák, registrace a společenský večer). V případě, že se jedná o hromadnou platbu, je nezbytné do zprávy pro příjemce uvést příjmení a jména všech účastníků včetně účelu platby. Při problémech nebo nejasnostech kontaktujte organizátory sympozia (sympoziumKF@faf.cuni.cz). 
 • Při zrušení účasti do 31. 10. 2022 se vrací registrační poplatek a poplatek za společenský večer v plné výši.
 • Při zrušení účasti po 31. 10. 2022 se poplatky nevracejí.
 • Od registračního poplatku jsou osvobozeni první autoři přijatých sdělení (přednáška, volné sdělení, poster, příspěvek v bloku e-DRBY, workshop), pokud s přihláškou zašlou název sdělení a abstrakt nejpozději do 7. 10. 2022! Abstrakta je třeba zaslat pomocí samostatného online formuláře.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS