Úvodní slovo

Vážená kolegyně, vážený kolego, milí přátelé klinické farmacie,

jsme velmi rádi, že Vás můžeme přivítat na XXIV. sympoziu klinické farmacie René Macha. Naše radost je umocněna návratem k tradičnímu modelu v prostorech zámku Mikulov a možností vést osobní debatu nad aktuálními tématy farmakoterapie, která může neformálně pokračovat v kuloárech nebo ve Valtickém podzemí. Po zkušenostech z předchozích virtuálních a hybridních ročníků jsme se rozhodli pro Vás celé letošní sympozium natočit a umožnit Vám zhlédnout celý program či Vámi vybrané příspěvky ještě jednou s odstupem a z pohodlí domova. Obdobně budou zaznamenány i jednotlivé diskuze, které, jak věříme, budou opět bohaté a vyvrcholí jimi jednotlivá odborná sdělení.

Nosným tématem letošního ročníku je terapie endokrinních a krevních onemocnění, kdy nemalý prostor bude věnován péči o diabetiky. Věříme, že vyzvané přednášky lékařských i farmaceutických odborníků Vám poskytnou přehled o moderní terapii, rizicích léčby a nastíní i úlohu farmaceuta v péči o pacienty s danými onemocněními. Díky kladným ohlasům z minulého ročníku jsme do programu zařadili také blok věnovaný novinkám ve farmakoterapii.

Již tradičně jsou v programu sympozia dva bloky věnované řešení lékových problémů, v nichž se Vás kliničtí farmaceuti pokusí vtáhnout do jejich řešení pomocí hlasování Vašimi mobilními telefony. Těšit se také můžete na prezentace vědecko-výzkumných prací z oblasti klinické farmacie a farmaceutické péče prostřednictvím posterových sdělení, z nichž čtyři vybrané budou autory prezentovány v krátkých ústních sděleních v rámci hlavního programu.

Jsme velmi rádi, že Vám můžeme opět nabídnout několik různě tematicky zaměřených workshopů, které nám umožní na závěr sympozia diskutovat na případech z praxe management lékových problémů odlišných skupin pacientů nebo si připomenout a vyzkoušet zacházení s aplikačními a monitorovacími pomůckami diabetiků. Věříme, že z nabídky workshopů si vybere jak kolega poskytující klinickou-farmacetickou péči, tak farmaceut pracující v lékárně.

Dovolte nám na tomto místě poděkovat partnerům letošního sympozia, bez jejichž podpory a pomoci bychom nemohli sympozium v tomto modelu uspořádat. Velké poděkování náleží také členům programového a organizačního výboru a všem dalším, kteří přispěli k realizaci tohoto mezioborového setkání.

Těšíme se na setkání s Vámi, a přejeme Vám abyste si XXIV. sympozium klinické farmacie užili jak po odborné, tak společenské stránce a obohatili se o co nejvíce nových poznatků, které využijete ve své praxi.

Příjemný čas strávený v Mikulově Vám za programový a organizační výbor přejí

Josef Malý a Martin Doseděl

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS