Body do celoživotního vzdělávání ČLnK

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání (CV) ČLnK.

Podmínky přidělení bodů

Podmínkou přidělení bodů bude podpis do prezenční listiny. Pro tyto účely je program rozdělen do čtyř bloků, za které jsou body do CV přidělovány: bloky e-DRBY, přednášky pátek, přednášky sobota a workshopy.

  • Bloky e-DRBY: 12 bodů (pod číslem 22743).
  • Přednášky pátek: 12 bodů (pod číslem 22750).
  • Přednášky sobota: 12 bodů (pod číslem 22751).
  • Workshopy: 8 bodů (pod číslem 22745).

Body do CV budou přiděleny do třech týdnů po akci.

Poznámka: Za zhlednutí sympozia v režimu off-line záznamu nebudou body do CV přidělovány.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS