Program sympozia

Pátek 26. 11. 2021

Blok I. – e-DRBY I. (INTERAKTIVNÍ ŘEŠENÍ LÉKOVÝCH PROBLÉMŮ)

9:00–9:20    
PharmDr. Anna Králová: Hyperkalcemie jako akutní stav v onkologické paliativní péči a její management

9:20–9:25 Diskuze

9:25–9:45
PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, MUDr. Katarína Jurečková: Liekmi indukovaná hyponatriémia – kazuistika

9:45–9:50 Diskuze

9:50–10:15
Mgr. Jitka Gambacorta, MUDr. Vladislav Barták, Ph.D., MUDr. Matěj Mazura, MUDr. Stanislav Popelka: Akutní renální selhání a neutropenie na podkladě terapie piperacilin/tazobaktamem a vankomycinem

10:15–10:20 Diskuze

10:20–10:40 Přestávka na kávu

Blok II. – e-DRBY II. (INTERAKTIVNÍ ŘEŠENÍ LÉKOVÝCH PROBLÉMŮ)

10:40–11:00    
PharmDr. Jindřiška Voláková: Klonazepamem indukovaná bronchiální hypersekrece u kojence v paliativní péči

11:00–11:05 Diskuze

11:05–11:25
PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D.: Selhání antiepileptické terapie lamotriginem vlivem lékové interakce u mladé pacientky

11:25–11:30 Diskuze

11:30–11:55
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS: Inhalační podání antibiotik na jednotce intenzivní péče

11:55–12:00 Diskuze

12:00–13:00 Přestávka na oběd

Blok III. – slavnostní zahájení

13:00–13:20
Zdravice hostí a oficiální zahájení sympozia

Blok IV. – přednáškový blok – Plicní onemocnění I

13:20–13:50    
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.: CHOPN – co je nového v léčbě a jak léčit jednotlivé skupiny pacientů

13:50–14:10
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.: Akutní a chronický kašel, diferenciální diagnostika a léčba v dětském věku

14:10–14:40
MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.: Astma bronchiale – co je nového v léčbě a jak léčit jednotlivé skupiny pacientů

14:40–15:10 Panelová diskuze

15:10–15:30 Přestávka na kávu

Blok V. –přednáškový blok - Farmakologické aspekty biologické léčby

15:30–15:50
PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.: Monoklonální protilátky – význam FK/FD aspektů pro praxi (s podporou partnera sympozia GSK)

15:50–15:55 Diskuze

Blok VI. – POSTEROVÉ PREZENTACE – „LIVE“ DISKUZE U POSTERŮ I

15:30–16:00

 • PharmDr. Zuzana Koblišková, Ph.D., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., Mgr. Nikola Guľová: Analýza informovanosti pacientov o nosových prípravkoch a rizikách spojených s ich dlhodobým užívaním
 • PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Zuzana Koblišková, Ph.D., doc. PharmDr. Tomáš Tesař, Ph.D., MPH, MBA, MSc (HTA), Mgr. Michaela Čellárová: Znalosti verejných lekárnikov o správnej aplikácii inhalačných liekov
 • PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., Mgr. Hoa Nguyenová: Míra informovanosti lékárníků o správném užívání warfarinu
 • Mgr. Zuzana Pagáčová, RNDr. Tomáš Fazekaš, Ph.D., doc. PharmDr. Daniela Mináriková, Ph.D., MSc.: Skríning diabetickej polyneuropatie v priestoroch verejnej lekárne 

Blok VII. – přednáškový blok – Plicní onemocnění II

16:00–16:20
Chris Remmington, MPharm, ClipDip, IPrec: ECMO dosing in respiratory patients (přednáška v anglickém jazyce)

16:20–16:30 Diskuze

16:30–16:55
PharmDr. Věra Zdanovcová, Ph.D.: Terapie pacientů s obstrukčním onemocněním plic pohledem farmaceuta

16:55–17:05 Diskuze

17:05–17:20 Přestávka na kávu

Blok VIII. – přednáškový blok – dýchací cesty a plicní onemocnění

17:20–17:40
MUDr. Petr Jirák: Infekce horních cest dýchacích (sinusitidy, otitidy, tonsilitidy) z pohledu ORL lékaře

17:40–17:50 Diskuze

17:50–18:10
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.: Infekce dolních cest dýchacích

18:10–18:20 Diskuze

18:20–18:50
MUDr. Michal Jiroušek: Screening karcinomu plic a vybrané léčebné modality

18:50–19:00 Diskuze

Sobota 27. 11. 2021

Blok IX. – přednáškový blok – Volná sdělení

8:00–8:15
PharmDr. Pavel Horký, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D., PharmDr Eliška Kolmanová, Ph.D., PharmDr. Jan Babica, Ph.D., Mgr. Aleš Kuběna, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Reprezentativní šetření zaměřené na postoje a názory lékařů a občanů na očkování proti chřipce v lékárnách v České republice

8:15–8:30
Mgr. Simona Dvořáčková, Mgr. Tereza Mertová, PharmDr. Eliška Kolmanová, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Postoje a názory farmaceutů na přímá perorální antikoagulancia s důrazem na dispenzaci a úroveň edukace pacientů

8:30–8:35 Přestávka

Blok X. – přednáškový blok – Aktuality ve farmakoterapii I.

8:35–9:00
MUDr. Ingrid Niedermayerová: Chronická migréna, nadužívaní akutní medikace a současné možnosti léčby

9:00–9:10 Diskuze

9:10–9:25 Přestávka na kávu

Blok XI. – přednáškový blok – Aktuality ve farmakoterapii II.

9:25–9:55
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA: Novinky v terapii chronického srdečního selhání (s podporou partnera sympozia)

9:55–10:05 Diskuze

10:05–10:25
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.: Monoklonální protilátky v terapii covid-19 – pohled lékaře

10:25–10:40
PharmDr. Petra Rozsívalová: Monoklonální protilátky v terapii covid-19 – zkušenosti pacientů

10:40–10:50 Diskuze

10:50–11:10 Přestávka na kávu

Blok XII. – PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK – MINISYMPOZIUM

11:10–11:30
PharmDr. Jiří Stránský, PharmDr. Lenka Vostalová, Ph.D.: Spotřeba léků za časů pandemie – co bylo stejně, co bylo jinak a z čeho se můžeme poučit

10:30–10:35 Diskuze

Blok XIII. – POSTEROVÉ PREZENTACE – „LIVE“ DISKUZE U POSTERŮ II

11:10–11:40

 • PharmDr. Natália Búciová, MUDr. Ivan Vojtech, PharmDr. Zuzana Kiliánová, Ph.D.: Terapeutické monitorovanie hladín vankomycínu u onkologických pacientov
 • PharmDr. Petr Domecký, PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Stratifikace pacientů na základě rizika pooperační infekce po totální endoprotéze kolene nebo kyčle – pilotní výsledky
 • PharmDr. Eliška Kolmanová, Ph.D., Mgr. Simona Dvořáčková, MUDr. Martina Šišáková, Ph.D., MUDr. Michal Brabec, prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.: Analýza adherence k léčbě přímými perorálními antikoagulancii prostřednictvím elektronického monitorování a výpovědi pacienta
 • PharmDr. Zuzana Očovská, PharmDr. Martina Maříková, Mgr. Kateřina Holmanová, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Lékové interakce u pacientů přijatých k hospitalizaci přes oddělení urgentní medicíny

11:40–11:50  Přestávka

Blok XIV. – přednáškový blok – Plicní onemocnění III

11:50–12:00
Vyhlášení vítěze posterové sekce

12:00–12:25
MUDr. Jana Micherová: Cystická fibróza a její současné možnosti léčby

12:25–12:35 Diskuze

12:35–12:55
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.: Idiopatická plicní fibróza a její léčba

12:55–13:20
MUDr. Vít Havel: Polékové poškození plic

13:20–13:40 Panelová diskuze

Blok XV. – Závěrečné slovo

13:40–13:50

13:50–14:15 Přestávka

Blok XVI. – WORKSHOPY

14:15–15:45

 • WP 1: prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., Mgr. Barbora Košťálová:
  Aktuální problémy farmakoterapie v ambulantní i nemocniční transplantologii
  (pro prezenční i virtuální účastníky)
 • WP 2: PharmDr. Aleš Mareček, MUDr. Zuzana Kofferová, PharmDr. Jana Šolínová:
  Farmaceutická péče u pacientů se záněty horních cest dýchacích
  (pro prezenční i virtuální účastníky)
 • WP 3: Mgr. Renata Hrubá, PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D.:
  Inhalační a další pomůcky pro pacienty s astmatem nebo CHOPN
  (pouze pro prezenční účastníky)
 • WP 4: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.:
  Výživa a vhodnost suplementace v době gravidity
  (pouze pro prezenční účastníky)

Posterové prezentace

Podrobnosti v posterové sekci.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS