Úvodní slovo

Vážená kolegyně, vážený kolego, milí přátelé klinické farmacie,

velmi nás těší, že jste přijali pozvání na XXIII. sympozium klinické farmacie René Macha. Ani v tomto roce nás bohužel neopustila pandemie, a proto i letos neproběhne sympozium „tradičně“ v unikátních prostorech mikulovského zámku a Valtického Podzemí. Rozhodli jsme se nyní pro hybridní formát sympozia, kdy část z vás srdečně přivítáme v „epidemicky příznivějších“ prostorech Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a s částí z vás se spojíme virtuálně. Věříme, že tento formát přinese zajímavé poznatky pro vaši každodenní praxi, seznámí vás s aktuálním děním ve výzkumných projektech a umožní se aktivně zapojit do diskuzí, a to jak prezenčně, tak virtuálně pomocí interaktivního chatu.

Nosným tématem XXIII. ročníku je prevence a léčba nemocí dýchacích cest a plic. Významné lékařské a farmaceutické kapacity si budete moci vyslechnout v rámci přednáškových bloků zaměřených na terapeutické a léčebné přístupy u pacientů s těmito onemocněními. Zpestřením bude vyzvaná přednáška zahraničního hosta, která představí možnosti intenzivní péče o pacienty s respiračními komplikacemi. Nově bude také jeden přednáškový blok věnován aktuálním novinkám ve farmakoterapii, i v tomto bloku bude kladen důraz na mezioborovou spolupráci.

Součástí programu budou dva již tradiční bloky lékových problémů řešených pohledem specialistů na klinickou farmacii. Dále se můžete těšit na prezentace výsledků vědecko-výzkumných prací a klinických zkušeností ve formě posterových a volných ústních sdělení. Po úspěšné zkušenosti z předešlého ročníku budou autoři vybraných posterů prezentovat stěžejní výstupy svých prací, po kterých bude následovat „live“ diskuze s možností aktivního zapojení všech účastníků sympozia.

Budeme velmi rádi, když se do sympozia aktivně zapojíte svými dotazy pokládanými buď na místě, nebo formou chatu a podpoříte tak diskuze, které budou následovat po každém sdělení či bloku sdělení, a které tvoří nesmírně důležitou a obohacující součást tohoto sympozia. Interaktivní formát podtrhnou workshopy konající se na závěr odborného programu, ze kterých lze vybrat ty spojené s problematikou hlavního tématu či se lze znovu dotknout problémů farmakoterapie v transplantologii, kterým byl mimo jiné věnován loňský ročník.

Většina prezentujících souhlasila s dočasným umístěním svých sdělení na registrovanou část konferenčního webu, odkud bude možné prezentace a diskuze sledovat po dobu asi dvou měsíců a získat body do celoživotního vzdělávání České lékárnické komory i za toto zpětné zhlédnutí.

V neposlední řadě nám dovolte vyjádřit velké poděkování našim partnerům, kteří sympozium i letos podpořili a bez jejichž pomoci bychom nemohli sympozium v této hybridní podobě připravit.

Těšíme se na setkání s vámi a přejeme, abyste si XXIII. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha příjemně užili a obohatili se o co nejvíce poznatků, které využijete ve své praxi.

 

Pevné zdraví vám za programový a organizační výbor přejí

doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS