Posterová sekce

Posterová sekce – „live“ diskuze u posterů I

Pátek 26. 11. 2021

15:30 – 16:00

 • PharmDr. Zuzana Koblišková, Ph.D., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., Mgr. Nikola Guľová: Analýza informovanosti pacientov o nosových prípravkoch a rizikách spojených s ich dlhodobým užívaním
 • PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Zuzana Koblišková, Ph.D., doc. PharmDr. Tomáš Tesař, Ph.D., MPH, MBA, MSc (HTA), Mgr. Michaela Čellárová: Znalosti verejných lekárnikov o správnej aplikácii inhalačných liekov
 • PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., Mgr. Hoa Nguyenová: Míra informovanosti lékárníků o správném užívání warfarinu
 • Mgr. Zuzana Pagáčová, RNDr. Tomáš Fazekaš, Ph.D., doc. PharmDr. Daniela Mináriková, Ph.D., MSc.: Skríning diabetickej polyneuropatie v priestoroch verejnej lekárne 

Posterová sekce – „live“ diskuze u posterů II

Sobota 27. 11. 2021

11:10 – 11:40

 • PharmDr. Natália Búciová, MUDr. Ivan Vojtech, PharmDr. Zuzana Kiliánová, Ph.D.: Terapeutické monitorovanie hladín vankomycínu u onkologických pacientov
 • PharmDr. Petr Domecký, PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Stratifikace pacientů na základě rizika pooperační infekce po totální endoprotéze kolene nebo kyčle – pilotní výsledky
 • PharmDr. Eliška Kolmanová, Ph.D., Mgr. Simona Dvořáčková, MUDr. Martina Šišáková, Ph.D., MUDr. Michal Brabec, prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.: Analýza adherence k léčbě přímými perorálními antikoagulancii prostřednictvím elektronického monitorování a výpovědi pacienta
 • PharmDr. Zuzana Očovská, PharmDr. Martina Maříková, Mgr. Kateřina Holmanová, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Lékové interakce u pacientů přijatých k hospitalizaci přes oddělení urgentní medicíny

Posterová sekce – plakát + komentář autorů
(po celou dobu konání sympozia)

 • PharmDr. Natália Búciová, MUDr. Ivan Vojtech, PharmDr. Zuzana Kiliánová, Ph.D.: Terapeutické monitorovanie hladín vankomycínu u onkologických pacientov
 • PharmDr. Petr Domecký, PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Stratifikace pacientů na základě rizika pooperační infekce po totální endoprotéze kolene nebo kyčle – pilotní výsledky
 • PharmDr. Zuzana Koblišková, Ph.D., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., Mgr. Nikola Guľová: Analýza informovanosti pacientov o nosových prípravkoch a rizikách spojených s ich dlhodobým užívaním
 • PharmDr. Eliška Kolmanová, Ph.D., Mgr. Simona Dvořáčková, MUDr. Martina Šišáková, Ph.D., MUDr. Michal Brabec, prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.: Analýza adherence k léčbě přímými perorálními antikoagulancii prostřednictvím elektronického monitorování a výpovědi pacienta
 • PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., PharmDr. Zuzana Koblišková, Ph.D., PharmDr. Klaudia Bernáthová, doc. PharmDr. Tomáš Tesař, Ph.D., MBA, MPH, MSc (HTA): Prieskum výskytu očných ochorení a adherencia pacientov k podávaniu a užívaniu očných liekov
 • PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., PharmDr. Zuzana Koblišková, Ph.D., doc. PharmDr. Tomáš Tesař, Ph.D., MPH, MBA, MSc (HTA), Mgr. Michaela Čellárová: Znalosti verejných lekárnikov o správnej aplikácii inhalačných liekov
 • PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., Veronika Mašková, MUDr. Pavel Mazánek, MUDr. Michal Kýr, Ph.D.: Precizní medicína u dětí s relabovaným a refrakterním neuroblastomem vysokého rizika
 • PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., Mgr. Hoa Nguyenová: Míra informovanosti lékárníků o správném užívání warfarinu
 • PharmDr. Georg Michálek, PharmDr. Petra Rozsívalová, PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.: Analýza lékových interakcí v lékových dotazech LIC
 • PharmDr. Martina Nováková, PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D., Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.: Využití depotních psychofarmak v terapii duševních poruch – reflektují současné podmínky preskripce v ČR klinické trendy a doporučené postupy?
 • PharmDr. Zuzana Očovská, PharmDr. Martina Maříková, Mgr. Kateřina Holmanová, prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Lékové interakce u pacientů přijatých k hospitalizaci přes oddělení urgentní medicíny
 • Mgr. Zuzana Pagáčová, RNDr. Tomáš Fazekaš, Ph.D., doc. PharmDr. Daniela Mináriková, Ph.D., MSc.: Skríning diabetickej polyneuropatie v priestoroch verejnej lekárne 
 • PharmDr. Kristína Podolská, PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., PharmDr. Mária Göböová, Ph.D.: Vzťah expozície tehotných žien liečivám CNS so zameraním sa na antidepresíva ku klinickým výstupom tehotenstva
 • Mgr. Ondřej Šimandl, PharmDr. Jana Mlíchová, doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc., doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA: Inhalační kortikosteroidy: Lokální nežádoucí účinky a míra jejich výskytu ve vztahu k edukaci pacienta
 • Mgr. Ondřej Tesař, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Léková pochybení při podání léčiv ve vztahu k potravě v lůžkových zdravotnických zařízeních
 • Mgr. Eliška Voříšková, Mgr. Barbora Košťálová, doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.: Konsenzus české terminologie v problematice adherence k léčbě podle ABC taxonomie
 • Kateřina Zyková, PharmDr. Anna Rejmanová, Ph.D., Andrea Kameníková, PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.: Záchyt poruch srdečního rytmu a osvěta u fibrilace síní z pohledu farmaceuta

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS