Pokyny pro autory abstraktů

Přednáška

 • Název přednášky, jména autorů (včetně titulů), pracoviště autorů.
 • „Edukativní“ text včetně literárních zdrojů.
 • Rozsah - max. 6000 znaků včetně mezer (započítat i název sdělení, jména autorů a pracovišť).
 • Ukázka: PDF / DOC

Volné sdělení nebo poster

 • Název volného sdělení nebo posteru, jména autorů (včetně titulů), pracoviště autorů.
 • Strukturovaný abstrakt – úvod, cíl, metodika, výsledky, (diskuze), závěr, popř. literární zdroje.
 • Rozsah - max. 3000 znaků včetně mezer (započítat i název sdělení, jména autorů a pracovišť).
 • Ukázka - volné sdělení : PDF / DOC
  Ukázka - poster: PDF / DOC

e-DRBY (interaktivní řešení lékových problémů)

 • Název příspěvku, jména autorů (včetně titulů), pracoviště autorů.
 • Popsat lékový problém (kazuistiku), případně uvést krátký úvod do problematiky, možnosti řešení lékového problému, výsledek (je-li k dispozici), diskuze a závěr, literární zdroje.
 • Rozsah - max. 3000 znaků včetně mezer (započítat i název sdělení, jména autorů a pracovišť).
 • Ukázka: PDF / DOC

Workshop

 • Název workshopu, jména autorů (včetně titulů), pracoviště autorů.
 • Ve stručnosti popsat, co bude náplní workshopu. Velmi vhodné je uvést konkrétní kazuistiky, popř. jiné příklady, doplněné o otázky, které budou v rámci workshopu diskutovány.
 • Rozsah – max. 5000 znaků včetně mezer (započítat i název sdělení, jména autorů a pracovišť).
 • Ukázka: PDF / DOC

Citace literárních zdrojů

Poznámka: citace literárních zdrojů prosíme uvádět dle citačního stylu „NLM style“. Zásady tvorby citací a příklady: Metodika tvorby bibliografických citací.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS