Body do celoživotního vzdělávání ČLnK

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání (CV) ČLnK.

Podmínky přidělení bodů

 • U prezenčních účastníků formou podpisu do prezenční listiny.
  • Body do CV budou přiděleny do třech týdnů po akci.
 • U virtuálních účastníků je minimem 75 % času daného bloku programu (např. přednášky pátek), sčítá se online a offline účast.
  • Pro přidělení bodů do CV budou vyhlášeny dva deadline:
   • tři týdny po akci,
   • 31. 1. 2022.
 • Poznámka: prezenční účastník sympozia může zhlédnout jednotlivé bloky v režimu offline.

Pro tyto účely je program rozdělen na pět bloků, za které jsou body do CV přidělovány: bloky e-DRBY, přednášky pátek, přednášky sobota, posterová sekce pátek a sobota a workshopy.

 • Bloky e-DRBY: 10 bodů (pod číslem 21670).
 • Přednášky pátek: 13 bodů (pod číslem 21671).
 • Přednášky sobota: 12 bodů (pod číslem 21672).
 • Posterová sekce pátek a sobota: 3 body (pod číslem 21673).
 • Workshopy: 8 bodů (pod číslem 21674).

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS