Organizační pokyny

Informace pro účastníky

Vstup na online konferenci

Registrace

 • Online registrace – je jedinou formou přihlášení na akci.
 • Registrace prezenčních účastníků: Kampus Hradec Králové v pátek 26. 11. 2021 8:00 – 17:30 hod.

Registrační poplatek

Prezenční účast

Člen ČFS

 • do 21. 11. 2021   1200,-Kč
 • po 21. 11. 2021   1300,-Kč

Pozn.: Podmínkou je členství v ČFS do 30. 9. 2021.

Nečlen ČFS

 • do 21. 11. 2021   1400,-Kč
 • po 21. 11. 2021   1600,-Kč

Absolvent Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, který ukončil studium v roce 2021

 • do 21. 11. 2021   1200,-Kč
 • po 21. 11. 2021   1300,-Kč

Studenti prezenční formy magisterského nebo doktorského studia na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Počet studentů magisterského studia omezen na 10.

 • 1000,- Kč

Platba ze zahraničí v EUR

 • jednotná částka 60 EUR

Virtuální účast

Člen ČFS

 • do 21. 11. 2021   650,-Kč
 • po 21. 11. 2021   750,-Kč

Pozn.: Podmínkou je členství v ČFS do 30. 9. 2021.

Nečlen ČFS

 • do 21. 11. 2021   750,-Kč
 • po 21. 11. 2021   850,-Kč

Absolvent Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, který ukončil studium v roce 2021

 • do 21. 11. 2021   650,-Kč
 • po 21. 11. 2021   750,-Kč

Studenti prezenční formy magisterského nebo doktorského studia na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. 

 • 550,- Kč

Platba ze zahraničí v EUR

 • jednotná částka 32 EUR

Právnická osoba (sponzor)

Podmínky a nabídka na vyžádání na emailu malyj@faf.cuni.cz.

Úhrada

Registrační poplatek a poplatek za společenský večer je nutno platit bankovním převodem nebo složenkou na konto ČFS ČLS JEP z. s., Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2 – č. účtu 500617613/0300 ČSOB Praha, variabilní symbol 2521094. Jako specifický symbol je třeba uvést číslo Vaší registrace, obdržíte jej v potvrzujícím e-mailu po provedení registrace.

Zahraniční platby

Platební údaje pro zahraniční účastníky: IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613; SWIFT (BIC): CEKOCZPP

U mezinárodního platebního styku banky nepřepisují variabilní symboly, vzhledem k této skutečnosti je bezpodmínečně nutné pro identifikaci platby uvést variabilní symbol a jméno účastníka do zprávy pro příjemce!

Poznámky

 • Platba na místě v den konání akce není možná!
 • O výši registračního poplatku rozhoduje datum zaplacení, ne datum registrace.
 • Do zprávy pro příjemce je nutné vždy uvést příjmení a jméno účastníka a účel platby (např. Jan Novák, registrace a společenský večer). V případě, že se jedná o hromadnou platbu, je nezbytné do zprávy pro příjemce uvést příjmení a jména všech účastníků včetně účelu platby. Při problémech nebo nejasnostech kontaktujte organizátory sympozia (sympoziumKF@faf.cuni.cz). 
 • Při zrušení účasti do 10. 11. 2021 se vrací registrační poplatek a poplatek za společenský večer v plné výši.
 • Při zrušení účasti po 10. 11. 2021 se poplatky nevracejí.
 • Od registračního poplatku jsou osvobozeni první autoři přijatých sdělení (přednáška, volné sdělení, poster, příspěvek v bloku e-DRBY, workshop), pokud s přihláškou zašlou název sdělení a abstrakt nejpozději do 17. 10. 2021! Abstrakta je třeba zaslat pomocí samostatného online formuláře.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS