Témata disertačních prací

Sypné chování farmaceutických partikulárních materiálů a jeho mechanismy

Budou studovány povrchové charakteristiky částic ovlivňující interpartikulární vazebnost včetně potenciálu k tvorbě interaktivních směsí a jejich vliv na procesní charakteristiky materiálu a binárních směsí s léčivy. Metody: statické a dynamické sypné chování jako je sypný úhel, dynamika konsolidace, sypání otvorem násypky, avalanching, smykové chování povrchové vlastnosti: BET, AFM, povrchová energie Bude studována predikovatelnost chování s využitím modelování chování částic v závislosti na kohezivitě, lineární fraktalitě částic a povrchové fraktalitě vrstvy částic.

Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.

Klíčová slova: sypnost, konsolidace, povrchová energie, fraktalita

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS