Institut Contipro

Platforma pro spolupráci holdingu Contipro a studentů postgraduálního studia

Prezenční doktorand pracuje ve špičkových laboratořích  na konkrétních výzkumných úkolech.

V případě volby z těchto témat disertačních prací je nutné se předem domluvit s případným budoucím školitelem na Farmaceutické fakultě o spolupráci.

Princip projektu tkví v tom, že se uchazeči o postgraduální studium, kteří si vyberou téma z nabídky Contipra, sejdou se školitelem práce z fakulty a konzultantem za holding Contipro, domluví se na průběhu práce a společně sestaví předběžný plán studia a případně modifikují anotaci práce. S domluveným tématem se pak student hlásí ke studiu na fakultě. Pokud je přijat, minimálně rok ze svého doktorského studia tráví v holdingu Contipro intenzivní prací na disertaci. Institut Contipro je určen prezenčním doktorandům, takže studenti neztrácejí studentské výhody včetně možnosti účastnit se zahraniční stáže, která je vždy vítaná. Rovněž se mohou zapojovat do činnosti fakulty či katedry a být tak prospěšní i svému ústavu. Po dobu studijního pobytu v holdingu Contipro získává student příspěvek ke stipendiu a příspěvek na ubytování.

Aktuálně se na disertačních pracích v holdingu podílí 8 studentů z těchto škol: Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, 3. Lékařská fakulta UK, Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fakulta chemická VUT Brno.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS