Témata disertačních prací

Syntéza a studium fotofyzikálních vlastností ftalocyaninů

V rámci práce bude probíhat syntéza vybraných ftalocyaninů a jejich následné hodnocení pro potenciální použití v rámci fotodynamické terapie, jako fluorescenční sensory nebo jako zhášeče fluorescence pro DNA sondy

Školitel: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS