Témata disertačních prací

Interactions between nanomaterials and inflamed tissue

1. příprava nanoformulací
2. optimalizace podmínek biologického hodnocení in vitro
3. hodnocení formulací in vivo
4. optimalizace parametrů formulací
5. prezentace výsledků

Školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.

Klíčová slova: nanočástice, biodegradovatelnost, imunomodulace, zánět, cílená distribuce, targeting

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS