Témata disertačních prací

The safety of complementary medicine II.

The goal of the dissertation thesis is to conduct a literature review and experimental work evaluating the prevalence of use, effectiveness and safety of complementary methods for disease treatment and prevention at the regional, national and international level.

Školitel: doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.

Konzultant: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.

Klíčová slova: adverse drug reactions, allergy, complementary medicine, hypersensitivity, dietary supplements, drug safety, herbal medicine, pharmacovigilance, phytotherapy

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS