Univerzita třetího věku

Druhý ročník Univerzity třetího věku na naší fakultě byl slavnostně zakončen

Slavnostní předání osvědčení o absolvování kurzu Člověk a lék II proběhlo dne 7. 6. 2018 v historické aule Karolina za účasti většiny účastníků kurzu. Všichni řečníci zdůraznili hodnotu vysokoškolského vzdělávání seniorů a pochválili jejich aktivní přístup k životu. Ten ostatně oceňovali v našem kurzu i všichni vyučující, kteří se již těší na výuku ve třetím ročníku U3V.

Univerzita třetího věku

Kurz "Člověk a lék III"

Aktivním seniorům dáváme opět příležitost k rozšíření znalostí a k debatě v dvousemestrovém kurzu: „Člověk a lék III“.

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný jak pro posluchače, kteří u nás dříve nestudovali, tak pro loňské a předloňské absolventy. Program Univerzity třetího věku (U3V) je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Čím se bude kurz zabývat?

Do kurzu jsme zařadili témata zcela nová i taková, která navazují na loňský úspěšný ročník. Naši učitelé budou v 10 přednáškách na podzim a v 10 na jaře hovořit o problematice léků, tedy o historii léčby a o osudech některých přípravků, stejně jako o působení léků v těle, o moderních lékových přípravcích, o nových přístupech k léčbě lékem v současné medicíně. Zabývat se budeme přírodními látkami využitelnými v terapii. Problematika farmak bude zmíněna v historických souvislostech i ve spojitosti se současnou situací v oblasti farmacie. Zařazena bude i další, dosud nepřednesená problematika. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.

Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž čtvrtina až třetina času bude věnována diskusi o dané problematice. Podklady k přednáškám budou účastníkům zasílány elektronicky.

Kde a kdy bude kurz probíhat?

  • Kurz bude probíhat v Hradci Králové, v budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici (mapka) od 16:00 do 18:30 hodin.
  • Začínáme 10. 10. 2018 a pokračujeme každou další středu.

Kontakt

Případné dotazy ke kurzu zodpoví dr. Petr Jílek, tel. 495 067 365, e-mail jilek@faf.cuni.cz

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS