Univerzita třetího věku: Kurz Člověk a lék

Univerzita třetího věku

Kurz “Člověk a lék” 2023-2024

S cyklem přednášek začínáme 11. 10. 2023. Přihlašování je možné od 14. 9. 2023. Míst bude dost pro všechny.

Komu je kurz určen?

Aktivním seniorům dáváme opět příležitost k rozšíření znalostí a k debatě ve dvousemestrovém kurzu „Člověk a lék VII“.

Kurz je vhodný jak pro posluchače, kteří u nás dříve nestudovali, tak pro absolventy minulých ročníků. Program Univerzity třetího věku (U3V) je zpravidla určen zájemcům, kteří pobírají důchod a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Čím se bude kurz zabývat?

Do kurzu jsme zařadili témata zcela nová i taková, která navazují na loňský úspěšný ročník. Naši učitelé i odborníci z farmaceutické či medicínské praxe budou v 10 přednáškách na podzim a v zimě a v 10 na jaře hovořit o problematice léčby lékem z různých aspektů. Zařazena bude i další, dosud nepřednesená problematika. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.

Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž čtvrtina až třetina času bude věnována diskusi o dané problematice. Podklady k přednáškám budou účastníkům zasílány elektronicky.

Program kurzu v zimním semestru 2023

Den

Přednášející

Název

11. 10.

PharmDr. Petr Jílek, CSc.

Význam mikrobů v raném dětském věku

18. 10.

PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.

Léčba a prevence parazitárních onemocnění domácích mazlíčků

25. 10.

PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.

Léčba gastrointestinálních problémů přírodními látkami

1. 11.

PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.

Kultura bezpečí ve zdravotnickém zařízení – role farmaceuta. Diskuze nad aktuálními tématy ve farmacii.

8. 11.

doc. MUDr. Josef Herink, CSc.

Psychosomatika a osobnost

15. 11.

Přednáška přesunuta na 13. 12.

 

22. 11.

doc. PharmDr. Martin Krátký, Ph.D.

Vitaminy ve vědecké i alternativní medicíně

29. 11.

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Kmenové buňky a nesmrtelnost

6. 12.

RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.

Aplikace světelného záření v moderní medicíně

13. 12.

doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

Tajemství léčivých účinků medu a pylu

10. 1.

prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.

Jak mohou analytické metody pomoci k zajištění kvality léku?

Kde a kdy bude kurz probíhat?

  • Kurz bude probíhat v Hradci Králové, v budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici (mapka), ve středu od 16:00 do 18:30 hodin podle rozpisu.

Jak se na kurz přihlásit?

Přihlásit do kurzu se můžete buď elektronicky, nebo na papírovém formuláři.

Elektronická přihláška

Využijte moderní online přihlášení  přímo z vašeho počítače. Do kurzu se přihlasíte kliknutím na tlačítko Podat přihlášku. I poplatek můžete případně uhradit online.

Papírová přihláška

Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení jako dokument Word (docx) nebo jako dokument PDF.

Formulář lze vyplnit v počítači a vytisknout na papír, popř. vytisknout a vyplnit ručně (prosíme čitelně). Vyplněnou „papírovou“ přihlášku lze zaslat na Farmaceutickou fakultu poštou (adresa je na přihlášce) nebo odevzdat do podatelny ve vestibulu fakulty. Kontaktní údaje jsou uvedeny v přihláškách.

Poplatek

Je třeba uhradit poplatek 900 Kč za úkony spojené s přihlášením (jiné poplatky během školního roku nejsou). Lze to učinit bankovním převodem, složenkou, nebo osobně v pokladně fakulty (ve čtvrtek od 10:00 do 12:00), vrátní tam nasměrují.

Kontakt

Případné dotazy ke kurzu zodpoví dr. Zděnka Kudláčková, tel. 495 067 253, e-mail kudlackova@faf.cuni.cz, nebo dr. Petr Jílek, tel. 495 067 365, e-mail jilek@faf.cuni.cz

Těšíme se na společná setkávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS