Bulletin děkana – 1/2024

16.02.2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Jaroslav Roh

s končícím zkouškovým obdobím zimního semestru a začátkem toho letního mi dovolte Vás opět informovat o novinkách z fakultního života a o událostech, které fakultu v nejbližší době čekají. V neděli 11. 2. to bylo právě půl roku, co byla zahájena výstavba našeho nového kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Zatímco na menší, tzv. Centrální budovu, jsme již obdrželi dotaci z MŠMT, výstavbu větší Budovy fakult, která je spolu s Kampusem Albertov v Praze a projektem BioPharma Hub v Brně zařazena do Národního plánu obnovy (NPO), ještě stále financujeme výhradně z vlastních zdrojů naší a Lékařské fakulty v HK, potažmo celé univerzity. To by se nicméně mělo již brzy změnit, jelikož poslední podmínka pro uvolnění peněz z NPO, kterou je uzavření Smlouvy o dílo na výstavbu Kampusu Albertov, bude brzy naplněna, a my budeme moct podat žádost o dotaci z NPO na její výstavbu.

Ve čtvrtek 7. března od 10 hodin je naplánováno slavnostní poklepání základního kamene našeho kampusu, a to na prostranství před stávající budovou na Zborovské ulici v bezprostředním sousedství stavby. Kromě J.M. paní rektorky a dalších významných osobností akademického i politického života přislíbil účast i pan premiér prof. Petr Fiala. Ten se navíc po skončení slavnostního programu v cca 11:00 setká v aule A101 s našimi studenty a zaměstnanci ke krátké diskusi. Tímto co nejsrdečněji zvu všechny zájemce k účasti.

Téměř současně se startem letního semestru bude na fakultě zahájeno i řešení velkého projektu NETPHARM v rámci výzvy OPJAK „Špičkový výzkum“, o jehož schválení jsem již informoval v předešlých bulletinech. Držím palce celému řešitelskému týmu, aby se projektu podařilo dosáhnout špičkových výsledků jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu. 

Na konci ledna proběhla na fakultě v pořadí již 14. Postgraduální a postdoktorandská konference FaF UK, kde se svými vědeckými výsledky vystoupilo celkem 83 studentů či mladých akademických pracovníků. Chtěl bych ještě jednou moc poděkovat všem účastníkům za vynikající a inspirativní prezentace, předsedajících sekcí za hladký průběh odborného programu a organizátorům v čele s doc. Petrem Chocholoušem za tradičně vynikající organizaci konference. Speciálně bych chtěl pogratulovat Mgr. Adamovi Regulimu k zisku „Ceny Františka Švece za analytickou chemii“ za jeho práci s názvem „Miniaturized sample preparation: electromembrane extraction and volumetric absorptive microsampling“.

V oblasti analytické chemie dosáhl mimořádného úspěchu i náš student 5. ročníku farmacie Mykyta Starovoit, který obsadil v celostátní soutěži studentských prací z oblasti analytické chemie „O cenu Karla Štulíka“ krásné 2. místo. Mykytovi moc gratuluji a děkuji mu tímto za skvělou reprezentaci naší fakulty.

Na závěr mi dovolte avizovat několik významných akcí, které nás čekají. Ve úterý 19. 3. dopoledne navštíví naši fakultu paní rektorka v rámci tradičního setkávání se se studenty a zaměstnanci jednotlivých fakult „Snídaně s rektorkou“. V pátek 22.3. se budu těšit na setkání na 52. Farmaceutickém plese v Petrof Gallery. A nezapomínejme, že letos slaví naše fakulta kulaté 55. výročí svého založení. Proto si prosím poznamenejte datum 25. října 2024, kdy si toto jubileum připomeneme odpoledním odborným programem na fakultě a večerním společenským programem v Petrof Gallery.

Přeji Vám úspěšné vykročení do letního semestru,

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS