Student Mykyta Starovoit se umístil na 2. místě v soutěži „O cenu Karla Štulíka 2024“

06.02.2024

Student 5. ročníku magisterského studijního programu Farmacie Mykyta Starovoit se zúčastnil celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2024“. Kvalitu a prezentaci jeho práce „Vysokoteplotní LC-MS metoda pro bottom-up proteomické analýzy se sníženým výskytem artefaktů“ ocenila porota v silné konkurenci mladých analytických chemiků 2. místem. Jeho práce byla primárně zaměřena na proteomické aplikace, ale jak sám dodává: „Největší přinos budou mít naše výsledky pro kontrolu kvality moderních protilátkových bioléčiv“.

IMG_4196bIMG_20240131_172652_093IMG_4196c

Mykyta začal na své studii pracovat již jako student 3. ročníku pod vedením PharmDr. Juraje Lenča, Ph.D. na Katedře analytické chemie. Postupně si osvojil přípravu a analýzu různých proteinových vzorků včetně protilátkových bioléčiv. Jejich analýzy prováděl zcela samostatně na třech různých kapalinových chromatografech a ve dvou různých průtokových režimech. Nejvíce výsledků získal datově-závislými analýzami pomocí hmotnostního spektrometru s elektrostatickou orbitální pastí, který byl na Katedru analytické chemie pořízen v rámci projektu STARSS. Jeho studie byla materiálně podpořena projektem GA ČR 22-21620S „Minimalizace a potencionální využití negativních vlivů vysoké teploty kolony a mobilní fáze v proteomických analýzách“.

Mykytovi k úspěchu blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci fakulty.

 

Text: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
Foto: Archiv Farmaceutické fakulty UK, Fotoarchiv Ceny Karla Štulíka 2024

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS