Bulletin děkana – duben 2022

29.04.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Jaroslav Rohmáme za sebou další měsíc plný neradostných zpráv přicházejících z Ukrajiny. Věci, které jsme si jen stěží dokázali před několika měsíci představit a nepovažovali jsme je ve 21. století za možné, jsou bohužel krutou realitou dnešních dní. Jak jsem avizoval v minulém měsíci, naše fakulta nezůstává nečinná. Aktivně nabízíme ukrajinským studentům farmaceutických fakult možnost pokračovat ve studiu na naší fakultě, ve spolupráci s dalšími součástmi Univerzity Karlovy nabízíme intenzivní jazykové kurzy a samozřejmě i tolik potřebnou finanční pomoc. Jsem moc rád, že již evidujeme první vážné zájemkyně. Současně nabízíme výzkumné stáže pro studenty doktorských studijních programů, kteří mohou být po přijímacím řízení převedeni do standardního studia v anglickém či českém jazyce.

Přes všechny vnější komplikace pokračuje intenzivní a mnohdy velmi trnitá příprava stavby našeho nového kampusu MEPHARED 2. Velkou radost nám udělalo pravomocné stavební povolení na všechny části stavby. Mohli jsme si tedy na Magistrátu města Hradce Králové vyzvednout velmi jednoduchou, ale několika roky práce celého týmu zaslouženou, cedulku „STAVBA POVOLENA“. Nyní dokončujeme rozsáhlou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na zhotovitele stavby a návrh smlouvy o dílo.

Stavba povolena

Mám velkou radost, že jsme v na začátku dubna podali 28 projektů do soutěží Grantové agentury České republiky. Jedná se opravdu o úžasný a řekl bych rekordní počet. Na každou výzkumnou skupinu vychází více než 1 grantová přihláška! Všem navrhovatelům patří velké poděkování a držme si palce, abychom byli úspěšní. Dále musím zmínit velký úspěch a zároveň pogratulovat dr. Veronice Bernhauerové, jejíž komentář byl publikován v prestižním časopise Nature Ecology & Evolution.

Poděkování patří rovněž všem studentům, kteří se zúčastnili schůzky k propagaci fakulty a projevili ochotu nám v této důležité oblasti pomoci. Jak zmínili i mnozí ředitelé Fakultních škol na našem společném setkání 26. dubna, právě návštěvy absolventů spojené s prezentací jejich vysokoškolského studia jsou velmi dobrým způsobem prezentace fakulty a nástrojem, jak středoškoláky informovat nejen o studiu na naší fakultě, ale i obecně představit Farmacii a Laboratorní diagnostiku jako velmi prestižní obory s vynikajícím uplatněním v praxi. Pokud byste i Vy o možnosti vyjet s prezentací na Vaši střední školu přemýšleli, neváhejte se obrátit na Hanku Janovcovou, která tyto výjezdy organizuje. Pokud byste byli ochotni nám pomoci i v dalších oblastech propagace naší fakulty, nahlaste se nám prosím prostřednictvím tohoto formuláře.

Na závěr chci znovu poblahopřát všem účastníkům letošní Studentské vědecké konference. Nejen učitelé fakulty, ale především externí členové komisí, se shodli na vysoké úrovni všech příspěvků. Vítězům a druhým v pořadí v jednotlivých sekcích přeji mnoho úspěchů na Nadnárodní studentské vědecké konferenci, která se uskuteční již 5. května v Zentivě. Bylo by skvělé, kdybychom mohli oslavit další úspěchy hned následující den na výročním 50. plese Farmaceutické fakulty UK!

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS