Pomoc ukrajinským studentům na Farmaceutické fakultě UK

28.03.2022

UK

Aktualizováno: 30. 6. 2022

Na této stránce

Українська - Більше інформації тут

Možnost pokračovat ve studiu farmacie (informace v češtině)

 

Можливість продовжити навчання фармації на Фармацевтичному факультеті Карлового університету

Фармацевтичний факультет Карлового університету в Градці-Кралове пропонує українським студентам-фармацевтам можливість продовжити навчання за чеською програмою навчання з 2022/2023 навчального року:

 • Пропозиція призначена для студентів українських вищих навчальних закладів, які мають українське громадянство та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації. , відповідно до § 1 Закону № 67/ 2022 Coll.
   
 • Студенти мають можливість подати документи на навчальну програму «Фармація» до 10 вересня 2022 року. Онлайн заявка доступна тут
   
 • Контактна особа: Ing.  Lucie Navratilová, тел.: 495 067 426, електронна адреса: navratiluc@faf.cuni.cz

 

Možnost pokračovat ve studiu farmacie na FaF UK

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové nabízí možnost ukrajinským studentům farmacie pokračovat ve studiu v českém studijním programu od akademického roku 2022/2023:

 • Nabídka je určena pro studenty ukrajinských vysokých škol, kteří mají ukrajinské státní občanství a kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, podle § 1 zákona č. 67/2022 Sb.
   
 • Studenti mají možnost si podat přihlášku do studijního programu Farmacie do 10.9.2022. On-line přihláška je k dispozici zde
    
 • Kontaktní osoba: Ing. Lucie Navrátilová, tel. 495 067 426, e-mail: navratiluc@faf.cuni.cz

Ph.D. studium

 • PhD studentům nabízíme výzkumnou stáž na pozici „freemover student“ do 30. 9. 2022. Podmínkou je domluva s vedoucím příslušné výzkumné skupiny, který by odbornou stáž garantoval. Další pokračování v doktorském studiu na Farmaceutické fakultě UK po 30. 9. by pak bylo řešeno individuálně.

Možnost pokračovat ve studium farmacie na jiných vysokých školách v ČR a SR

Zájemci o pokračování studia farmacie se mohou obrátit i na další vysoké školy zde.

Nabídka pomoci na Univerzitě Karlově

 • Pomoc studentům je koordinována v rámci celé Univerzity Karlovy. Bližší informace jsou k dispozici na https://ukrajine.cuni.cz.
   
 • Univerzita Karlova poskytuje svým studentkám/studentům finanční podporu v podobě stipendií. Jednou z poskytovaných podpor je i stipendium v akutní tíživé situaci studenta. Toto stipendium je možné poskytnout mimo jiné i studentkám/studentům, kteří se ocitli v akutní tíživé situaci v souvislostí s krizí na Ukrajině. Přehled poskytovaných stipendií je k dispozici na webu Centrum Carolina.

Nabídka pomoci na Farmaceutické fakultě UK

 • Ti, kdo potřebují psychologickou pomoc a podporu se mohou obrátit na dr. Zděnku Kudláčkovou - kudlackova@faf.cuni.cz; 495 067 253.
   
 • Koordinátorem pomoci ukrajinským studentům na Farmaceutické fakultě je doc. Radim Kučera (kucerar@faf.cuni.cz; 495 067 446), proděkan pro studium.

 

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS