Pomoc ukrajinským studentům na UK a Farmaceutické fakultě UK

28.03.2022

UK

 

Na této stránce

Українська - Більше інформації тут

Možnost pokračovat ve studiu farmacie (informace v češtině)

Stanovisko a nabídka pomoci

 

Mожливість українським студентам фармації продовжити навчання

Фармацевтичний факультет Карлового університету в Градцi-Кралове надає можливість українським студентам фармації продовжити навчання за чеською програмою.

 • Студенти-фармацевти з України, які бажають продовжити навчання на фармації на нашому факультеті, мають можливість подати заявку до 31 травня 2022 року.
   
 • Зареєстровані студенти отримають на нашому факультеті статус «freemover» до 30 вересня 2022 року. Протягом цього часу вони відвідуватимуть інтенсивні уроки чеської мови, щоб пройти процедуру вступу на закладi спеціальніх умов вступу протягом вересня 2022 року (згідно з § 8 Закону № 67/2022 Сб. Про заходи у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації) та стати студентами денної форми навчання Фармацевтичного факультету Карлового університету з жовтня 2022 року.
   
 • Викладання чеської мови відбуватиметься у співпраці з Інститутом професійної мовної підготовки Карлового університету. Витрати на проживання та мовний курс покриваються за рахунок коштів Карлового університету або Міністерства освіти.
   
 • Пропозиція призначена для студентів українських унiверситетiв, які мають українське громадянство та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці згідно зе Законом про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням російських військ, відповідно до § 1. Закону No 67 / 2022 Сб.
   
 • Якщо ви відповідаєте вищезазначеним умовам і бажаєте продовжити навчання на нашому факультеті, необхідно заповнити додану форму та доставити особисто або відправити фізичною поштою її на наш факультет не пізніше 31 травня 2022 року.
   
 • Контактна особа: Ing. Lucie Navrátilová, тел. 495 067 426, пошта navratiluc@faf.cuni.cz

Studies of Pharmacy in English

 • Applicants for studies of Pharmacy in English can apply until 31/05/2022. Application forms are available here. Tuition fee for studies of Pharmacy in English is 7600,- EUR/academic year.

Ph.D.

 • Ми пропонуємо аспірантам наукове стажування як «freemover student» до 30 вересня 2022 р. Умовою є домовленість з керівником відповідної наукової групи (посилання на сайт), який гарантував би стажування. Подальше продовження навчання в аспірантурi на фармацевтичному факультеті Карлового університету після 30 вересня буде вирішено в індивідуальному порядку.

Ми співрацюємо з партнерськими університетами

Ми тісно співрацюємо з нашими партнерськими університетами та факультетами в Словацькій Республіці та Чехії, щоб знайти для вас рішення щодо того, як продовжити навчання. Перші контакти можна знайти тут:

 • Фармацевтичний факультет Університету Масарика, мiстo Брно (Чеська Республіка)
 • Фармацевтичний факультет Братиславського університету Коменського (Словацька Республіка)
 • Університет ветеринарної медицини та фармації в мiстi Кошице (Словацька Республіка)

 

Možnost pokračovat ve studiu farmacie na FaF UK

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové nabízí možnost ukrajinským studentům farmacie pokračovat ve studiu v českém studijním programu

 • Studenti z Ukrajiny, kteří mají zájem pokračovat ve studiu farmacie na naší fakultě, mají možnost se přihlásit do 31. 5. 2022.
   
 • Přihlášení studenti získají naší fakultě statut „freemover“ studenta, a to do 30. 9. 2022. Po tuto dobu budou navštěvovat intenzivní výuku českého jazyka, aby mohli během září 2022 projít přijímacím řízením a na základě zvláštních podmínek pro přijetí podle § 8 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se stát řádnými studenty Farmaceutické fakulty UK od října 2022.
   
 • Výuka českého jazyka bude probíhat ve spolupráci s Ústavem odborné jazykové přípravy Univerzity Karlovy. Náklady na ubytování a jazykový kurz budou kryty z prostředků Univerzity Karlovy, respektive MŠMT.
   
 • Nabídka je určena pro studenty ukrajinských vysokých škol, kteří mají ukrajinské státní občanství a kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, podle § 1 zákona č. 67/2022 Sb.
   
 • Pokud splňujete uvedené podmínky a máte zájem pokračovat ve svém studiu na naší fakultě, je třeba vyplnit přiložený formulář (PDF) a doručit ho nejpozději do 31. 5. 2022 na naši fakultu.
   
 • Kontaktní osoba: Ing. Lucie Navrátilová, tel. 495 067 426, e-mail: navratiluc@faf.cuni.cz

Studium v angličtině

 • Zájemci o studium Farmacie v angličtině mají možnost podat přihlášku ke studiu do 31.5.2022. Přihlášky jsou k dispozici zde. Studium Farmacie v angličtině je zpoplatněno ve výši 7.600 € / akademický rok. 

Ph.D. studium

 • PhD studentům nabízíme výzkumnou stáž na pozici „freemover student“ do 30. 9. 2022. Podmínkou je domluva s vedoucím příslušné výzkumné skupiny, který by odbornou stáž garantoval. Další pokračování v doktorském studiu na Farmaceutické fakultě UK po 30. 9. by pak bylo řešeno individuálně.

Možnost pokračovat ve studium farmacie na jiných vysokých školách v ČR a SR

Zájemci o pokračování studia farmacie se mohou obrátit i na další vysoké školy zde

 

Stanovisko

„Univerzita Karlova nabízí pomoc svým ukrajinským studentům i akademikům a jejich rodinám, kteří se ocitli v současné bezprecedentní tíživé situaci v nebezpečí a potřebují jakoukoli formu podpory v těžkých chvílích.“

prof. Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy

 

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové plně podporuje postoj Univerzity Karlovy a nabízí pomoc svým studentům a akademikům.

„Napadení Vaší země je neomluvitelným zločinem a věřím, že zodpovědní lidé budou dříve či později hnáni před spravedlnost. Já osobně jsem v myšlenkách neustále s Vašimi spoluobčany, rodinami, známými a kamarády, kteří se ocitli v zoufalé situaci, a doufám, že se vše co nejdříve obrátí k lepšímu. Naše fakulta, ale i celá univerzita, udělá vše pro to, aby Vám maximálně pomohla jak ve studiu, tak především v osobním životě. Tato podpora je v tuto chvíli jen prvním krokem pomoci. Další kroky budou následovat na základě koordinace v rámci celé Univerzity Karlovy. 

Pevně věřím, že jsou Vaši blízcí v pořádku a přeji rychlý obrat k lepšímu!“

doc. Jaroslav Roh, děkan Farmaceutické fakulty UK, v dopise ukrajinským studentům

 

Nabídka pomoci na UK

 • Pomoc studentům je koordinována v rámci celé Univerzity Karlovy. Bližší informace jsou k dispozici na https://ukrajine.cuni.cz.
   
 • Univerzita Karlova poskytuje svým studentkám/studentům finanční podporu v podobě stipendií. Jednou z poskytovaných podpor je i stipendium v akutní tíživé situaci studenta. Toto stipendium je možné poskytnout mimo jiné i studentkám/studentům, kteří se ocitli v akutní tíživé situaci v souvislostí s krizí na Ukrajině. Přehled poskytovaných stipendií je k dispozici na webu Centrum Carolina.

Nabídka pomoci na FaF UK

 • Ti, kdo potřebují psychologickou pomoc a podporu se mohou obrátit na dr. Zděnku Kudláčkovou - kudlackova@faf.cuni.cz; 495 067 253.
   
 • Koordinátorem pomoci ukrajinským studentům na Farmaceutické fakultě je doc. Radim Kučera (kucerar@faf.cuni.cz; 495 067 446), proděkan pro studium.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS