Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (prezenční) - sylaby předmětů

Vysvětlivky:

  • Semestr: Z = zimní, L = letní
  • Typ: P = povinné předměty, V = volitelné, PV = povinně volitelné
  • P = přednášky, S = semináře, C = cvičení, Z = zápočet, Zk = zkouška

1. ročník

Ročník Semestr Typ Předmět P S C P S C Povinnost
1 Z P Biofyzika 28   28       Z + Zk
1 Z P Matematika 14 14         Z + Zk
1 Z P První pomoc   6 8       Z
1 Z P Úvod do buněčné biologie 28 3 11       Z + Zk
1 Z P Základy dozimetrie a ochrany před zářením 14           Z
1 Z P Obecná a anorganická chemie 28 28         Z + Zk
1 Z P Organická chemie I 28 20         Z + Zk
1 Z P Základy zdravotnictví 28           Z
1 Z P Latina   28         Z / Z + Zk
1 Z V Obecná chemie v příkladech   14         Z
1 Z V Tělesná výchova a sport I     28       Z + Z
1 Z V Odborná jazyková příprava I   28         Z + Z
1 L P Fyzikální chemie       28 14 28 Z + Zk
1 L P Histologie a histologické techniky       14 12 30 Z + Zk
1 L P Mikrobiologie       32 7 7 Z + Zk
1 L P Bioorganická chemie       14     Z
1 L P Organická chemie II       21 21   Z + Zk
1 L P Odborná praxe I             Z
1 L P Latina         14   Z / Z + Zk
1 L V Řešené úlohy z organické chemie         14   Z
1 L V Tělesná výchova a sport I             Z + Z
1 L V Základní letní kurz             Z
1 L V Odborná jazyková příprava I         28   Z + Z

 

2. ročník

Ročník Semestr Typ Předmět P S C P S C Povinnost
2 Z P Analytická chemie 14 19 51       Z
2 Z P Lékařská mikrobiologie 28 8 34       Z + Zk
2 Z P Obecná a lékařská imunologie 42 14 14       Z + Zk
2 Z P Ochrana veřejného zdraví 14 14         Z + Zk
2 Z P Základy anatomie a fyziologie člověka 56 8 20       Z + Zk
2 Z P Základy biochemie 56 7 35       Z + Zk
2 Z P Chemická laboratorní technika     28       Z
2 Z V Výpočty v analytické chemii   14         Z
2 Z V Tělesná výchova a sport II     28       Z + Z
2 Z V Základní zimní kurz             Z
2 Z V Odborná jazyková příprava II   28         Z + Z
2 L P Instrumentální metody       14 20 50 Z + Zk
2 L P Aplikovaná statistika       14 14   Z
2 L P Laboratorní hematologie I       28     Z
2 L P Patologie       42 28   Z + Zk
2 L P Molekulární biologie a genetika       42   14 Z + Zk
2 L P Odborná praxe II             Z
2 L P Odborná jazyková příprava             Zk
2 L V Vyhodnocování instrumentálních metod         14   Z
2 L V Výpočetní technika         21   Z
2 L V Výzkumný projekt I         28   Z
2 L V Léčiva přírodního původu       28   28 Z + Zk
2 L V Chemická léčiva I       28 14 14 Z + Zk
2 L V Tělesná výchova a sport II             Z + Z
2 L V Odborná jazyková příprava II         28   Z + Z

 

3. ročník

Ročník Semestr Typ Předmět P S C P S C Povinnost
3 Z P Speciální instrumentální metody 28 6 36       Z + Zk
3 Z P Laboratorní hematologie II 28 8 6       Z + Zk
3 Z P Transfuziologie I 14 11 3       Z
3 Z P Klinická biochemie 18 3 8       Z / Z + Zk
3 Z P Analýza exogenních látek v biologickém materiálu 42 7 21       Z + Zk
3 Z P Správná laboratorní praxe 14           Z
3 Z P Úvod do farmakologie a toxikologie 28           Zk
3 Z P Zdravotnická informatika 12 26         Z
3 Z P Zdravotnická psychologie   14         Z
3 Z V Ekonomika a management zdravotnictví 14           Z
3 L P Praktická hematologie       14 8 20 Z + Zk
3 L P Klinická biochemie       46   8 Z / Z + Zk
3 L P Vypracování bakalářské práce             Z
3 L P Etika zdravotnického pracovníka       14     Z
3 L P Odborná praxe III             Z

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS