Profil absolventa - Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Vzdělání je koncipováno tak, aby odpovídalo kvalifikaci zdravotního laboranta. Absolvent bakalářského studia je vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví, zařazený především do klinických laboratoří. Je specializován pro práci ve všech typech laboratoří klinických oborů s laboratorní složkou a dále v laboratořích transfúzního lékařství a hygienické služby. Ovládá práce spojené s odběrem, zpracováním, konzervací, uchováváním a analýzou biologických materiálů určených k vyšetření nebo dalšímu klinickému použití. Dovede používat metody biochemické, hematologické, imunochemické, imunologické, toxikologické a mikrobiologické.

Absolvent má specializované znalosti spojené s kontrolou jakosti a zásadami Správné laboratorní praxe. Absolvent ovládá specializované činnosti spojené s automatickými analyzátory používanými v klinických laboratořích, zná jejich principy a možnosti kalibrace, zpracování kontrolních dat a kalibračních systémů. Zná pravidla ekonomiky provozu, připravuje metodiky pro rutinní použití.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS