Spolek pro vybudování ČFM - Členství

Posláním spolku je přispívat k vybudování, provozování a všestrannému využití ČFM jako společné stavovské instituce udržující památku a tradici farmaceutické profese v ČR a sdružovat její přátele.

Spolek má téměř 200 členů, ze sponzorských darů jednotlivců či farmaceutických organizací se podařilo zabezpečit sbírky, renovovat řadu sbírkových předmětů a v 6 místnostech se podařilo instalovat celou expozici "Kouzlo apatyky".

Čestní členové

Udělováno od roku 2004.

Mgr. Andrej Dobovišek
RNDr. PhMr. Pavel Drábek
Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
RNDr. PhMr. Zdeněk Hanzlíček
PharmDr. Jan Hendrych
Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
Ing. Jožef Kavtičnik
Prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, Dr.Sc., Dr.h.c.
Ing. Jiří Michal
RNDr. Petr R. Palouš
Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.
Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.
RNDr. PhMr. Eugenie Trávníková

(řazeno abecedně)

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS