10 let: jaké to bylo

Souhrnný přehled o zahraničních odborných exkurzích, které pořádal SvČFM v letech 1997 – 2006

Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea pořádal každoročně pro své členy, příznivce a sympatizanty v průběhu uplynulých deseti let vždy jednu zahraniční odbornou exkurzi. Jejich náplní byla možnost zájemcům přiblížit danou tématiku, která je de facto právě sdružuje a zároveň nabízela seznámení se nejen s historií, ale i aktuální problematikou oboru farmacie. Zájezdy byly z počátku spíše do sousedních zemí na krátkodobé pobyty, ale později došlo na déletrvající i letecké v rámci Evropy.

Čtenářům a zájemcům proto předkládám stručnou bilanci těchto aktivit, která svým rozsahem jistě mnohé překvapí.

  1. Na všech zájezdech vystřídalo 155 osob a 2 děti. Mnozí opakovaně. Celkově tak vycestovalo 422 účastníků, což obnášelo průměrně 42 účastníků na zájezd. Početně nejmenší byl v roce 2000 do Budapešti (20) a největší v roce 2004 do Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Finska (63), který byl zároveň i nejdelší a to 13 dnů. Na cestách jsme dohromady strávili 67 dnů. Všech deseti zájezdů se zúčastnili 2, devíti 3, osmi 4 členové Spolku…
  2. Zájezdy byly 8x autobusem a 2x letecky. První 3 roky jsme jezdili pronajatým busem dopravce, v dalších letech už civilizovaně pod ochranou cestovních kanceláří, které z valné části vždy splnily co se od nich očekávalo. Bohužel 2x zklamala jen CK FIRO-tour.
  3. Cílem našich zájezdů a odborného poznání byly země (16) a jejich vybraná města a místa, která nám měla co říct. Jednalo se v roce 1997 o Mnichov, r. 1998 Vídeň, r. 1999 Basilej. Další zájezdy už měly charakter poznávacích okruhů s návštěvou více míst v uvedené zemi. V roce 2000 to bylo Maďarsko, r. 2001 Slovinsko, Chorvatsko, Graz, r. 2002 Itálie, Kranjska Gora, r. 2003 Německo, Belgie, Nizozemí, r. 2004 Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Helsinky, r. 2005 Portugalsko a r. 2006 Skotsko.
  4. Zájmově jsme se zaměřili na tyto cíle: Lékárny historické (v provozu i mimo) a těch jsme shlédli celkem 18. Dále na návštěvy farmaceutických/lékárnických muzeí – 13. Exkurzí k výrobcům léčiv a distributorům jsme absolvovali rovněž 13. K debatám a přátelským návštěvám kolegů z národních lékárnických komor a společností jsme byli přijati celkem 7x. Neopomenuli jsme i profesně zajímavé návštěvy botanických zahrad/alpinárií a to 8x a nakonec jsme shlédli i 5x univerzity nebo fakulty.
  5. V navštívených zemích nám pomáhali přátelští jednotlivci nebo představitelé firem a institucí, kteří byli předem instruováni a měli za čest a profesní kolegialitu se s námi setkat. V ČR nám pomáhali sponzoři, kteří od roku 2001 přispívali na exkurze a umožňovali např. kolegům na penzi nebo školským pracovníkům tato poznání. Celkem nás podpořili materiálně i finančně částkou cca 1 700 tisíc Kč.
  6. Jedná se o výrobní či distribuční firmy: Berlin-Chemie, a.s. 1x, Medicom Internationale, s.r.o. 1x, KRKA ČR, o.z. 6x, LEK Pharma, s.r.o. 5x, SCHWARZ-Pharma, o.z. 3x, ZENTIVA, a.s. 5x, Pharmos, a.s. 1x a Phoenix - LV., a.s. 2x. K tomu lze připojit i pohostinnost firem EGIS v Maďarsku a ALLIANCE UniChem v Portugalsku.
  7. O uskutečněných cestách psali také autoři M. Dočkal, M. Doležal, L. Opletal, P.R. Palouš a J. Šálený v Časopise Českých Lékárníků, případně na stránkách SvČFM nebo informovali ve firemních časopisech FOLIA PHOENIX a QALT.

Součástí zájezdů bylo i poznávání historie a života navštívených zemí. K tomu nám rovněž sloužily návštěvy významných kulturních památek, galerií a dalších zajímavostí, které nás obohatily nejen ve vědomostech, ale i v poznání v čem se máme zlepšovat a co je zase naší chloubou. Neutuchající zájem o tyto cesty pak potvrzuje celkovou spokojenost účastníků.

Bližší informace jsou u autora.

RNDr. Petr. R. Palouš
místopředseda SvČFM

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS