Poskytování darů & Dárci

Poskytování darů

Poskytování darů upravuje Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. Členské příspěvky nebo dary je možno poukazovat na běžný účet Spolku u ČSOB , pobočka Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 734, č. ú. 332590/0300, IČO 48144428.

  • Darovací smlouva
  • Zakládající členové spolku pro vybudování ČFM
    Zakládající členové Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea v roce 1992 umožnili svým jednorázovým finančním příspěvkem jeho vznik a přispěli tak k otevření Českého farmaceutického muzea v roce 1994. Někteří z nich již zemřeli, další ukončili členství z jiných důvodů, mnozí dosud podporují ČFM svou prací a finančními příspěvky. Všem upřímně děkujeme.

Přehled dárců

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS