Opatření děkana

Opatření děkana č. 4/2019

Realizace práv duševního vlastnictví vytvořeného na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové

Opatření děkana č. 3/2019

Pravidla pro poskytování tvůrčího volna na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové

Opatření děkana č. 2/2019

Kariérní řád (strategie personální politiky) Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pro zaměstnávání akademických pracovníků, lektorů a vědeckých pracovníků

Opatření děkana č. 1/2019

Poplatky, úplaty, úhrady vybírané na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové

Opatření děkana č. 15/2018

Změna opatření děkana č. 5/2018 - Harmonogram akademického roku 2018/2019

Opatření děkana č. 14/2018

Inventarizace majetku Farmaceutické fakulty v Hradci Králové za rok 2018

Opatření děkana č. 13/2018

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Opatření děkana č. 12/2018

Provozní řád Dětské skupiny Fafík

Opatření děkana č. 11/2018

Vyhlášení vnitřní soutěže v rámci Institucionálního plánu UK pro roky 2019 - 2020

Opatření děkana č. 10/2018

Organizační řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Opatření děkana č. 9/2018

Pravidla jednotného vizuálního stylu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 8/2018

Stanovení výše stipendia za úspěšné ukončení studia ve standardní době

Opatření děkana č. 7/2018

Zásady pro udělování stipendia za publikační činnost

Opatření děkana č. 6/2018

Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky

Opatření děkana č. 5/2018

Harmonogram akademického roku 2018/2019 (změněno opatřením děkana č. 15/2018)


Zobrazeny výsledky 1-15 (z 31)
  < 1 - 2 - 3  > 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS