Opatření děkana - 2015

Číslo Název Účinnost od Účinnost do
1/2015 Rozdělení výnosů vyplývajících z ochrany duševního vlastnictví vytvořeného na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové 09.02.2015 17.02.2019
2/2015 Výpůjční řád SVKI 01.05.2015 31.01.2017
3/2015 Postup při realizaci doplňkové činnosti na FaF UK v HK 23.02.2015 31.12.2019
4/2015 Podmínky zvýhodněného T Mobile volání pro zaměstnance a rodinné příslušníky 16.03.2015 30.09.2015
5/2015 Reorganizace Technicko - provozního oddělení a Investičního oddělení děkanátu FaF UK 01.09.2015 12.06.2018
6/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016 01.10.2015 30.09.2016
7/2015 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky 27.04.2015 25.04.2016
8/2015 Opatření děkana k možnosti nahlédnutí do materiálů přijímacího řízeni 27.04.2015 03.09.2015
9/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016 - úprava 01.10.2015 30.09.2016
10/2015 Základní osnova studijního plánu, platná pro studium v ak. r. 2015/2016 01.10.2015 30.09.2016
11/2015 Opatření děkana k institucionálnímu plánu UK pro období 2016 - 2018 02.09.2015 31.12.2018
12/2015 Opatření děkana k hospodářské a nehospodářské činnosti na FaF UK 12.10.2015 18.12.2016
13/2015 Zveřejňování výsledků kontrol studia 01.10.2015
14/2015 Podmínky zvýhodněného volání pro zaměstnance a rodinné příslušníky 01.10.2015 31.12.2015
15/2015 Opatření děkana k finanční řídící kontrole na Farmaceutické fakultě UK 01.01.2016

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS