Opatření děkana - 2023

Číslo Název Účinnost od Účinnost do
1/2023 Kariérní řád (strategie personální politiky) Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pro zaměstnávání akademických pracovníků, lektorů a vědeckých pracovníků 05.01.2023
2/2023 Pravidla, která je student povinen dodržovat v průběhu konání studijní povinnosti 07.02.2023
3/2023 Pokyny k evidenci studijních výsledků ve Studijním Informačním Systému UK 07.02.2023
4/2023 Postup při organizaci státní rigorózní zkoušky 07.02.2023
5/2023 Zásady pro vstup do prostorů Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové 08.02.2023 09.01.2024
6/2023 Návštěvní řád Zahrady léčivých rostlin 06.03.2023
7/2023 Systematické hodnocení technicko-hospodářských pracovníků a pracovníků dělnických profesí na FaF UK 10.03.2023
8/2023 Harmonogram akademického roku 2023/2024 22.03.2023 06.09.2023
9/2023 Zásady pro udělování stipendia za publikační činnost 01.06.2023
10/2023 Pravidla pro stanovení mzdového tarifu 01.07.2023
11/2023 Provozní řád Dětské skupiny Fafík 01.09.2023
12/2023 Harmonogram akademického roku 2023/2024 07.09.2023 19.03.2024
13/2023 Poplatky, úplaty, úhrady vybírané na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové 12.09.2023
14/2023 Inventarizace majetku v roce 2023 29.09.2023
15/2023 Dny osobního rozvoje pro zaměstnance Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové 09.10.2023
16/2023 Rozvržení pracovní doby a její evidence 24.10.2023
17/2023 Pravidla pro vedení závěrečných prací, jejich obhajobu, evidenci, odevzdávání a zveřejňování 14.12.2023

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS