Opatření děkana - 2019

Číslo Název Účinnost od Účinnost do
1/2019 Poplatky, úplaty, úhrady vybírané na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové 02.01.2019 31.08.2022
2/2019 Kariérní řád (strategie personální politiky) Farmaceutické fakulty UK pro zaměstnávání akademických pracovníků, lektorů a vědeckých pracovníků 10.01.2019 04.01.2023
3/2019 Pravidla pro poskytování tvůrčího volna na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové 01.02.2019
4/2019 Realizace práv duševního vlastnictví vytvořeného na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové 18.02.2019 30.06.2022
5/2019 Pravidla pro stanovení mzdového tarifu 01.05.2019 30.04.2020
6/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 01.10.2019 30.09.2020
7/2019 Postup při vypisování termínů a přihlašování ke kontrole studia (zkouškám, zápočtům) 01.05.2019 30.12.2021
8/2019 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky 30.04.2019 19.05.2021
9/2019 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného doktorského studijního programu 10.06.2019
10/2019 Organizační řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové 01.07.2019 28.02.2021
11/2019 Povolení výuky studentům doktorských studijních programů 01.10.2019
12/2019 Stanovení výše stipendií za výuku studentům doktorských studijních programů 01.10.2019
13/2019 Výkon vnitřního auditu na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové 07.10.2019
14/2019 Opatření pro výkon spisové služby na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové 01.11.2019
15/2019 Provádění doplňkové a obdobné činnosti 01.01.2020
16/2019 Inventarizace majetku v roce 2019 06.12.2019 15.01.2020
17/2019 Zásady pro udělování stipendia za publikační činnost 01.01.2020 31.05.2023
18/2019 Stanovení výše doktorandských stipendií 01.01.2020 07.04.2024
19/2019 Stanovení výše stipendia za úspěšné ukončení studia ve standardní době 01.01.2020
20/2019 Poskytování dnů zdravotního volna zaměstnancům Farmaceutické fakulty v Hradci Králové 01.01.2020 05.02.2020
21/2019 Mzda zaměstnance při zahraniční pracovní cestě 13.12.2019

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS