Bulletin děkana – 2/2024

12.04.2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Jaroslav Roh

Výuka v letním semestru se nám přehoupnula do své druhé poloviny a jestli jsem si někdy říkal, proč se semestru, který probíhá na jaře, říká letní, tak na začátku tohoto týdne bych tomu plně rozuměl.

Minulý týden proběhla na fakultě tradiční Studentská vědecká konference, na které studenti bakalářského a magisterského studia prezentovali výsledky své vědecké práce získané ať už během vypracovávání bakalářské či diplomové práce, nebo v rámci dobrovolné vědecké činnosti na fakultních i mimofakultních pracovištích. Chtěl bych zde ještě jednou pogratulovat všem účastníkům, jelikož úroveň konference a jednotlivých příspěvků byla skutečně vynikající, na čemž se shodli i porotci složení jak ze zástupců akademického sboru fakulty, tak i z externích odborníků. Speciální gratulace pak míří všem oceněným v jednotlivých sekcích, kteří nás navíc budou reprezentovat na Nadnárodní studentské vědecké konferenci, kde budou prezentovat a obhajovat své práce v konkurenci studentů farmacie z České republiky, Slovenska a nově i z Polska. Věřím, že se naši studenti na konferenci určitě neztratí.

Dále bych chtěl moc poděkovat a zároveň pogratulovat všem pěti úspěšným navrhovatelům projektů Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV). Jimi získané projekty přinesou v následujících letech na fakultu přes 40 mil. Kč! Mám velkou radost, že jsme v letošním roce dosáhli v soutěži AZV vynikající 45% úspěšnosti, což hovoří o vysoké kvalitě námi podaných projektů. Nejnovějším velkým úspěchem je pak zisk projektu OP JAK výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI s názvem „Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm)“, který přinese konsorciu naší fakulty, Lékařské fakulty v HK a Fakultní nemocnice HK přes 70 mil. Kč. Děkuji všem kolegům ze všech zapojených institucí, kteří se podíleli na přípravě tohoto projektu. Před pár dny se rovněž uzavřelo letošní kolo podávání projektů Grantové agentury České republiky. V letošním roce jsme za fakultu podali celkem 26 projektů. Opět moc děkuji všem navrhovatelům a budu doufat, že jich co nejvíce v tradičně velké konkurenci projektů z celé České republiky uspěje.

Ty z Vás, kdo jste už našli cestu přes křižovatku Mileta do Kampusu, jistě nepřekvapí, že výstavba projektu Mephared2 úspěšně pokračuje a stavba doslova roste před očima. Výstavba druhého kampusu Univerzity Karlovy zahrnutého do Národního plánu obnovy, tedy Biocentra Albertov, již byla před několika dny zahájena, což umožnilo univerzitě podat na MŠMT žádost o dotaci na oba kampusy. Po devíti měsících, kdy jsme museli stavbu předfinancovávat ze zdrojů fakult a univerzity, se tedy konečně přiblížila chvíle, kdy bychom mohli obdržet alokovanou dotaci z NPO na výstavbu a ulevit tak vyprázdněným fakultním pokladnám. Na začátku března nám udělalo radost slavnostní poklepání základního kamene, kterého se kromě vedení naší univerzity a dalších významných hostů zúčastnili vrcholní představitelé Vlády ČR, Královéhradeckého kraje i města Hradce Králové, v čele s panem premiérem prof. Petrem Fialou. Věřím, že nám budou všechny zmíněné instituce i nadále pozitivně nakloněny a společně dovedeme výstavbu našeho kampusu do úspěšného konce.

Jarní měsíce jsou tradičně naplněny mnoha společenskými i odbornými akcemi, jakými byl Farmaceutický ples, Den Zentivy, Studentská vědecká konference či blížící se Veletrh Bioanalytiky a Farmacie. Většina těchto akcí nese podpis Spolku českých studentů farmacie, jehož představitelům bych chtěl moc poděkovat za perfektní organizaci. Za pozvání a milé přijetí na letošním Půlení farmaceutů bych chtěl poděkovat studentům a studentkám třetího ročníku. Jsem rád, že se pořádání některých tradičních studentských akcí udrželo i přes covidovou dobu. A jak jsem říkal přímo na Půlení, přeji všem, nejenom studentům třetího ročníku, úspěšné dokončení studia!

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS