Vítězný poster na 13. mezinárodní konferenci o instrumentálních metodách analýzy IMA 2023

04.10.2023

Členové Výzkumné skupiny analytické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy prezentovali svůj výzkum 2 přednáškami a 3 postery na 13. mezinárodní konferenci o instrumentálních metodách analýzy IMA 2023, která se konala ve dnech 17. – 20. září 2023 v řecké Chanii.

Doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. kromě své přednášky na téma Stanovení nových prognostických markerů u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 úspěšně prezentovala i poster Microsampling a moderní techniky přípravy vzorků v bioanalýze pro klinický výzkum (autoři: Lenka Kujovská Krčmová, Chaweewan Suwanvecho, Dorota Turoňová, Kateřina Matoušová, Ludmila Matysová, František Švec). Poster byl v konkurenci 73 dalších vyhodnocen organizačním výborem konference jako nejlepší a zvítězil v posterové sekci.

f1f2f3

Doc. Lenka Kujovská Krčmová je členkou Výzkumné skupiny analytické chemie na Farmaceutické fakultě UK a zároveň vedoucí Výzkumné skupiny CHROMED, která působí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. V rámci této skupiny také pracuje několik studentů doktorského programu Bioanalytické metody z Farmaceutické fakulty UK.

Text: Filip Hátle
Foto: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS