Letní škola zaměřená na současné trendy v přípravě vzorků proběhla s bohatou mezinárodní účastí

19.09.2022

Ve dnech 13. – 15. 9. 2022 jste na půdě Farmaceutické fakulty UK mohli potkat mnoho Ph.D. studentů a mladých výzkumných pracovníků z Polska, Španělska, Francie, Estonska, Turecka, či dalekého Kazachstánu a Thajska. Pod záštitou Evropské chemické společnosti EuChemS, Divize pro analytickou chemii DAC, Studijní skupiny pro přípravu vzorku se tu konala Letní škola 2022 s názvem Automatizace a miniaturizace metod pro přípravu vzorků. V rámci ní se hosté účastnili bohatého odborného programu, který zahrnoval přednášky a workshopy zaměřené na vybrané oblasti moderní přípravy vzorků k analýze.

f6f1f2f5f4f3

První den se seznámili s použitím nadkritických tekutin v extrakčních postupech. Teoretické i praktické aspekty superkritické fluidní extrakce shrnula ve své on-line přednášce prof. Charlotta Turner z Univerzity v Lundu ve Švédsku. V rámci workshopu byli účastníci seznámeni s SFE instrumentací a vyzkoušeli si plnění extrakční kolony i samotné extrakce. Při semináři věnovaném principům zelené chemie („Green Chemistry“) diskutovali možnosti hodnocení právě přípravy vzorku a různých extrakčních postupů. Druhý den Letní školy byl zasvěcený automatizaci extrakce na tuhou fázi (SPE) v kapalinové chromatografii s využitím různých druhů sorbentů. Představena byla i SPE extrakce automatizovaná v nízkotlakém průtokovém systému. Obě témata byla prakticky ukázána na odpoledním workshopu, kde si zájemci vyzkoušeli plnění SPE kolon různými nanovlákennými materiály. Poslední den byl věnovaný automatizaci v systémech sekvenční injekční analýzy s důrazem na možnosti automatizace kapalinové extrakce v různých miniaturizovaných formátech. Workshop se týkal podobné tématiky a byl doplněn přípravou pipetovacích špiček jako miniaturizované formy SPE.

Program byl obohacený i společenským večerem na Zahradě léčivých rostlin. Věříme, že si všichni účastníci Letní školy 2022 odvezli spoustu nových znalostí a zkušeností nejen z přednášek a workshopů, ale také diskuzí, které doprovázely celý program.

Za organizátory bych chtěla poděkovat všem členům Katedry analytické chemie, kteří se podíleli svými přednáškami a workshopy na odborném programu i úspěšném průběhu Letní školy.

Text: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Foto: archiv KACH

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS