Bulletin děkana – březen 2022

18.03.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Děkan doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.v tomto týdnu jsme na fakultě konečně mohli sundat respirátory a nadechnout se čerstvého vzduchu. Ale k radosti je bohužel daleko. Již tři týdny se Ukrajina hrdinně brání útokům vojsk Ruské federace. Každý den slyšíme o válečných zločinech a obětech na životech. Naše fakulta nezůstává nečinná a hned v prvních dnech útoku nabídla finanční, materiální i psychologickou pomoc svým ukrajinským studentkám a studentům. Také připravuje podmínky pro přijetí studentů farmacie z ukrajinských farmaceutických fakult a univerzit. Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy UK zajišťujeme pro tyto studenty intenzivní kurzy českého jazyka a připravujeme podmínky pro jejich přijetí tak, aby od nového akademického roku mohli pokračovat ve studiu násilně přerušeném ruskou invazí. Zároveň jsme připraveni přijmout i studenty doktorských studijních programů.

Tímto děkuji Vám všem, kteří jste jakkoli individuálně přispěli a pomohli zmírnit dopady války na ukrajinské občany.

Nadále pokračujeme v přípravách výstavby nového kampusu naší a lékařské fakulty. Farmaceutickou fakultu v minulých dnech navštívili poslanci a senátoři Parlamentu České republiky za Královéhradecký kraj, aby se seznámili s pokroky v přípravách a pochopitelně i s problémy, se kterými se vzhledem k nejisté době potýkáme. Na Lékařské fakultě v HK jsme pak detailně představili postup prací i novému vedení UK v čele s paní rektorkou. Přes všechny překážky v projektování jsme v pondělí získali stavební povolení a jsme zase o něco blíže realizaci.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat doc. Veronice Novákové z Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, která, byť v současnosti na rodičovské dovolené, připravila, na UK obhájila, a následně podala projekt ERC, konkrétně ERC Starting grant. Poděkování patří rovněž všem čtyřiatřiceti doktorandům, kteří podali projekt GAUK. Velká gratulace pak směřuje dvanácti úspěšným žadatelům!

V příštím týdnu nás čeká tradiční akce Den Zentivy, na které bude uvedena přednáška významného odborníka na téma mimo farmacii či laboratorní diagnostiku. Blíží se studenty tradičně hojně navštěvovaný Veletrh bioanalytiky a farmacie i konečně prezenční Studentská vědecká konference. Budu se těšit na viděnou na všech těchto akcích!

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS