Den Zentivy 2022

Den Zentivy 2022
 

Vývojová dynamika sociálního vyloučení
a segregace v Česku 2015-2020

 

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy a společnost Zentiva si vás dovolují pozvat na Den Zentivy na Farmaceutické fakultě UK.

Připojte se k nám a poznejte blíže naši společnost a aktivity, které směřujeme vůči studentům, PhD studentům a zaměstnancům Farmaceutické fakulty UK. Zůstaňte s námi, setkejte se s renomovaným odborníkem a rozšiřte si obzory o vývojové dynamice sociálního vyloučení a segregace.

Zentiva

Datum konání

Program

 • 14:00 - 14:15
  Úvodní slovo - Jan Röder, Zentiva

 • 14:15 - 14:45
  Představení odborníka / činnost Zentivy, Amnioderm - Pavlína Hrudníková, Zentiva

 • 14:45 - 15:45
  Vývojová dynamika sociálního vyloučení a segregace v Česku 2015-2020
  prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.,
  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

 • 15:45
  Závěrečná diskuse

Anotace přednášky
Vývojová dynamika sociálního vyloučení a segregace v Česku 2015-2020

Segregace, tj. sociálně prostorové oddělení skupin populace, je důsledkem socio-ekonomických a kulturních nerovností a diskriminačních praktik. Segregace se svým vlivem na každodenní život sama stává významným faktorem sociální nerovnosti. Od poloviny desátých let až do počátku pandemie Covid-19 se v Česku zvyšoval blahobyt obyvatel, což se mj. projevilo podstatným snížením počtu osob pobírajících podporu v hmotné nouzi. Docházelo se snižujícím se podílem obyvatel ohrožených chudobou a sociálním vyloučením na úrovni celého Česka rovněž k podstatnému zmenšení té části populace ohrožené materiální chudobou, jež se koncentruje v lokalitách s výraznými znaky segregace? Nebo se této populace obecný růst blahobytu nedotknul a zůstala izolována a segregována? Jak do vývojových trendů zasáhl pandemický rok 2020? Projevil se vliv pandemie spíše globálně bez ohledu na sociální prostředí v lokalitách bydlení nebo měl výraznější efekt v lokalitách koncentrace sociálního vyloučení a segregace? Prezentace zhodnotí charakter a vývoj sociálně prostorových nerovností v letech 2015-2020 a to s důrazem na lokality sociálního vyloučení a segregace. Výsledky vychází z územně detailní analýzy dat o příjemcích dávek v hmotné nouzi. Kromě toho se prezentace zaměří na příklady praktického využití výsledků analýz pro rozhodování o poskytování sociálního bydlení a sociálních služeb s cílem prevence segregace a podpory desegregace.
 

Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Luděk Sýkora Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. působí od roku 1992 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a její katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Zabývá se proměnami postsocialistických měst a sídelního systému s důrazem na rozvoj metropolitních oblastí. Zaměřuje se zejména na procesy suburbanizace a rezidenční segregace a na jejich rizikové důsledky pro společnost. Je autorem nebo spoluautorem více než stovky vědeckých prací. V aplikovaném výzkumu spolupracuje s ministerstvy, městy, nevládními neziskovými organizacemi i soukromým sektorem. Je členem Rady pro vnitřní hodnocení UK, koordinátorem 4EU+ Flagshipu 1 Health and Demographic Change in an Urban Environment, ambasadorem Fulbrightova programu, nebo členem panelu GA ČR pro Sociologii,
demografii, sociální geografii a mediální studia.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS