Jedinečný průvodce Světem léků po transplantaci

16.02.2021

Pracovníci Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové se dlouhodobě podílí na výzkumu adherence k léčbě u imunosuprimovaných pacientů po transplantaci ledvin. Díky úspěšné spolupráci s Mezioborovým transplantačním centrem Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) a Hemodialyzačním střediskem FN HK zaštiťujícím následnou péči o transplantované pacienty, spatřila světlo světa unikátní knížka pro pacienty s názvem „Světem léků po transplantaci“.

Hlavní autorkou je studentka doktorského studia Mgr. Barbora Košťálová, která ve spolupráci s kolegy z katedry doc. Josefem Malým a dr. Kateřinou Malou, s vedoucí lékařkou Hemodialyzačního střediska prof. Sylvií Dusilovou Sulkovou a týmem lékařů, zdravotních sester, koordinátorek programu transplantací a s pacientskou organizací Alžběta, připravila tuto edukativní publikaci, která má za cíl pomoci pacientům porozumět jejich léčbě a zlepšit tak adherenci.

foto-2foto-3Foto-1

Prvním krokem, vedoucím k sepsání knížky, byly řízené rozhovory s pacienty po transplantaci ledvin. Tyto rozhovory jsou v rámci výzkumu Katedry sociální a klinické farmacie používány jako základní nástroj při sledování různých aspektů chování pacientů ve vztahu k užívání léčiv. Na jejich bázi byly vytyčeny hlavní mezníky imunosupresivní terapie, například informace o konkrétním užívání imunosupresiv, vhodné samoléčbě, jídelníčku a režimových opatřeních. Z rozhovorů s pacienty vyplynula také potřeba zahrnout do knížky obecné informace o léčivech, receptu, či tipy, jak si usnadnit užívání svých léčiv. To vše doplněné bohatým obrazovým materiálem. Knížka čerpá z objektivních dat a zkušeností zdravotníků a je ušita na míru uvedených pracovišť.

Součástí knížky jsou navíc tzv. lékové karty, tedy volně vložené listy s fotografiemi sekundárních obalů a lékových forem imunosupresiv od různých výrobců a v různých silách. Karty budou sloužit jako pomůcka pro edukaci nově transplantovaných pacientů a pacienti si do nich budou moci doplnit poznámky související s jejich léčbou. V neposlední řadě jsou v knížce uvedeny všechny potřebné kontakty a odkazy, kde najít další užitečné informace.

V současné složité době je vydání knížky Světem léků po transplantaci jednoznačně vzpruhou a osvěžením pro všechny ošetřující zdravotníky, kteří se již těší, jak budou moci díky této publikaci se svými pacienty hledat snadnější cestu vysoce komplexním terapeutickým režimem, který patří k životu po transplantaci. Věříme, že knížka se bude líbit také pacientům a že i s nimi budeme moci její vydání v lepších časech oslavit.

Text: dr. Kateřina Malá
Foto: doc. Roman Šafránek, Mgr. Barbora Košťálová

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS