Opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií

10.03.2020

Aktualizace k 4. 5. 2020

Aktualizace březen

Výuka (vydáno 10. 3. 2020)

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN se s účinností od zítřka, tj. 11. 3. 2020, rektor UK zakázal osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční, kombinované). I přes zavedená opatření však nechceme rezignovat na výuku a vzdělávací a výzkumnou činnost na FaF UK. Žádáme vyučující a pedagogy, aby v maximální míře zajistili pokračování výukového procesu distančními formami výuky. Současně by pedagogové měli rozeslat svým studentům a účastníkům výuky informace a podklady k samostudiu. Obracíme se na studenty, aby ani v nastalé situaci nepodceňovali své studium a řádně komunikovali se svými vyučujícími. Individuální konzultace a individuální kontroly studia se plošně neruší, a vedení fakulty je názoru, že se toto týká také individuální práce v rámci doktorského studia či při dokončování diplomových nebo bakalářských prací. Povinné praxe zrušeny nejsou, pokud nebudou zrušeny ze strany poskytovatele praxe.

Výuka na Krétě

Osobní přímá výuka se do odvolání ruší i na detašovaném pracovišti MBS College. Další plánované výjezdy pedagogů na Krétu se do odvolání ruší. Výuka bude probíhat jinými formami, např. přes skype.

Erasmus

Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK telefonicky kontaktuje studenty chystající se na výjezd a vyzve je, aby pobyt na zahraničních univerzitách zrušili. Pro zahraniční studenty, kteří již na FaF UK v rámci programu Erasmus studují nebo na ni aktuálně míří, platí opatření uvedená výše v odstavci „Výuka“.

Promoce

Promoce a jiná slavnostní shromáždění se do odvolání ruší. Promoce budou uspořádány v náhradních termínech, jakmile to situace dovolí. Pokud budou absolventi potřebovat fyzicky převzít diplom ještě před náhradním termínem promocí, diplom jim předá studijní oddělení jejich fakulty. Posléze se budou moci zúčastnit řádné promoce.

Koleje a menzy

Koleje a menzy fungují dále za přijatých zvýšených hygienických opatření. Žádáme studenty a hosty ubytovaných na kolejích UK, aby důsledně sledovali svůj zdravotní stav a v případě jakýchkoliv komplikací věc neprodleně řešili. Zároveň žádáme všechny ubytované, aby v maximálně možné míře dodržovali všechna bezpečností a hygienická opatření a chovali se zodpovědně vůči svému okolí.

Knihovna

Knihovna je od 11. 3. 2020 do odvolání pro prezenční studium uzavřena, v případě nutné potřeby výpůjček je její provoz omezen na dobu 9 – 14 hodin. S ohledem na současnou situaci byly všechny knihovní výpůjčky automaticky prodlouženy do 15. 5. 2020. V době od 11. března do 15. května 2020 nenabíhá zpozdné.

Zaměstnanci

Žádáme všechny vedoucí kateder a samostatných pracovišť FaF UK, aby svým zaměstnancům/rodičům dětí, jejichž školní a předškolní zařízení byla uzavřena, umožnili po dobu tohoto uzavření, pokud to charakter pracovní činnosti umožňuje, práci z domova (home office). Toto opatření doporučujeme i pro rizikové skupiny zaměstnanců, jako jsou těhotné zaměstnankyně, chronicky nemocní či zaměstnanci nad 60 let.

Výzkumná činnost na fakultě pokračuje bez omezení.

Zrušení víkendového soustředění programu CŽV "Léčivé rostliny" 21. 3. a 22. 3. 2020

Ruší se výuka víkendového soustředění programu CŽV “Léčivé rostliny”, které mělo proběhnout v termínu 21. 3. a 22. 3. 2020.

Zrušení konání Přípravného kurzu pro uchazeče o studium 21. 3. 2020

Ruší se výuka posledního soustředění „Přípravného kurzu  pro uchazeče o studium na naší fakultě“, které se mělo konat v sobotu 21. 3. 2020.

Univerzita třetího věku: Kurz Člověk a lék

Přednášky Univerzity třetího věku se až do odvolání nebudou konat. O obnovení výuky budeme informovat.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS