Koronavirus - aktuální krizová opatření na Farmaceutické fakultě UK

17.03.2020

Aktualizováno 31. 3. 2020

Vážení zaměstnanci, vážení studenti,

ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 215/2020 Sb., ze dne 15. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky se stanovenými výjimkami a upřesňující dopis pana rektora děkan fakulty sděluje:

Základní informace

Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou. S účinností od 16. 3. 2020 od 16.00 hod. do 27. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) zakazuji jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigoriózních a doktorských).

Vedoucí kateder a samostatných pracovišť převedou všechny zaměstnance v maximální možné míře do režimu práce z domova (dále jen „H/O“). Zároveň je ale třeba zajistit plynulé plnění pracovních povinností a vyřizování nezbytné agendy zajišťující chod pracoviště. Na každém pracovišti by měl být alespoň jeden pracovník každý pracovní den mezi 9 a 14 hod.

Děkanát

Na všech odděleních bude provoz zajištěn každý pracovní den od 9:0 do 14:00 hod.

Vzhledem k výjimečné situaci je preferováno předávání dokladů a veškerá komunikace mailem, nebo telefonem.

Studijní oddělení

Úřední hodiny:

 • Úterý od 9:30 do 11:30 hod.
 • Středa od 9:30 do 11:30 hod.
 • Čtvrtek od 9:30 do 11:30 hod.

Kontakty:

Vědecké oddělení

Úřední hodiny:

 • Pondělí od 9:00 do 11:00 hod.
 • Úterý od 9:00 do 11:00 hod.
 • Čtvrtek od 9:00 do 11:00 hod.

Kontakty:

Oddělení vnějších a mezinárodních vtahů

Kontakty:

Oddělení strategického rozvoje a evropských projektů

Ing. Martin Hubáček, vedoucí oddělení, email: hubacekma@faf.cuni.cz; tel. +420725841367

Oddělení personální a mezd

Kontakty:

 • Lucie Vychytilová, vedoucí oddělení, email: ,  tel.: +420608118070
 • Zuzana Hemerková, , tel.: +420737732711
 • Lenka Cermanová
 • Jana Viková
 • Radka Kodetová

Správní oddělení

Kontakty:

 • Ing. Stanislava Klika, Ph.D., vedoucí oddělení, email: kliks@faf.cuni.cz, tel.: +420605207819,

Pro dílčí agendy:

Ekonomické oddělení

Kontakty:

Sklad kancelářských potřeb p. Kysilková:
Otevřeno vždy v pondělí a ve čtvrtek 9:00 – 11:00 (do odvolání)

Odvoz špinavého prádla se do odvolání ruší.

Sklad chemikálií p. Kalous:
Od úterý 14. 4. 2020 se sklad chemikálií vrací k zavedeným otevíracím hodinám tj. ÚT a ČT 9:00 – 10:00 hod.

Pokladna p. Mánková:

Zavřeno do odvolání

Žádost EO – doklady, které nesnesou odklad k proplacení např. DV, ZC, apod. nenosit v papírové podobě, ale naskenovat a poslat emailem na p. Eliášovou eliasovz@faf.cuni.cz. Platba bude provedena bezhotovostně na uvedené číslo bankovního účtu. Originál doklady budou předány na EO dodatečně.

Investiční a technickoprovozní oddělení

Kontakty:

Dětská skupina FAFÍK

Otevřeno bude od 1. 4. do odvolání. Rodiče budou informováni. Sledujte průběžné informace.

 

Je nutné zachovat úřední hodiny příslušných pracovišť (zejména studijních oddělení) v rozsahu maximálně 3 hodiny denně po dva dny v týdnu. Ve vyhlášených úředních hodinách bude maximum agendy řešeno formou komunikace na dálku s tím, že v individuálních případech je možno zajistit kontaktní (osobní) vyřízení dané záležitosti. Zohlednit je třeba zejména kontinuitu vědecké a výzkumné činnosti (práce v laboratořích, péče o laboratorní zvířata atd.). V případě pokračování činnosti na jednotlivých pracovištích žádám všechny zaměstnance, aby dbaly zvýšených hygienických opatření a aby se chovali zodpovědně k okolí, i k sobě samým.

V případě pokračování činnosti na jednotlivých pracovištích žádáme všechny zaměstnance, aby dbali zvýšených hygienických opatření a aby se chovali zodpovědně k okolí, i k sobě samým.

Všechny objekty fakulty se s účinností od 17. 3. 2020 od 0.00 hod. uzavírají s tím, že přístup mají jen zaměstnanci a studenti fakulty. Vstup 3. osoby do budovy fakulty bude umožněn pouze ve výjimečných případech a po předchozí domluvě s příslušným zaměstnancem, který si zároveň 3. osobu u vchodu vyzvedne.

Zahrada léčivých rostlin

Zahrada léčivých rostlin je až do odvolání uzavřena a veškeré plánované akce v měsíci dubnu a květnu jsou zrušeny.

České farmaceutické muzeum v Kuksu

Expozice Českého farmaceutického muzea zůstávají pro veřejnost uzavřené. K jejich otevření dojde, jakmile to vývoj situace a vládní nařízení umožní, o čemž vás budeme neprodleně informovat.

Zahraniční studenti a zaměstnanci

Pokyny plynoucí ze sdělení pana rektora ze dne 13. 3. 2020 zůstávají nadále zachovány. Příjezdy studentů ze zahraničí, ev. zahraničních studentů, pokud jim bude příjezd zpět do ČR povolen, jsou řešeny individuálně. Zahraniční studenti nechť kontaktují zastupitelské úřady svých zemí. Je možné, že dostanou výjimku na vycestování.

Koleje

Provoz kolejí zůstává zachován.

Znovu apelujeme na všechny studenty ubytované na kolejích, aby se neshromažďovali, zachovávali přísná hygienická opatření a chovali se zodpovědně k sobě i ostatním kolegům.

V případě vyhlášení karanténních opatření na pokojích nebo na části koleje musí Ti, co jsou v karanténně, důsledně dodržovat všechna zavedená opatření a všechny stanovené podmínky karantény.

Menzy

 • Menza Na Kotli v Hradci Králové bude od pondělí 23. 3. 2020 uzavřena. Naposledy vaří v pátek 20. 3.
 • Ukončuje se provoz bufetu.

Výdejní centra karet

Výdejní centra karet se s účinností do 16.3.2020 od 14.00 hod. uzavírají.

Nadále zůstává funkční on-line podpora.

Pokud máte problémy se svým heslem, postupujte dle návodu na stránkách https://ldapuser.cuni.cz/

V sekci  "Informace a návody" kliknutím na odkaz "Vyřešit problém s Centrální autentizační službou" kontaktujete naši on-line poradnu.

Dále je možné online si zneplatnit, nebo následně obnovit průkaz a to přes Whois.cuni.cz a přihlášením https://cuni.cz/UK-5361.html

Rektorát UK

Zaměstnanci rektorátu UK se s účinnosti od 16.3.2020 od 14.00 hod. převádějí na práci H/O. Chod rektorátu UK zůstává zajištěn dostupnými prostředky na dálku (elektronická komunikace, telefonní spojení). Vybrané pevné linky jsou přesměrovány na mobilní telefony kontaktních zaměstnanců rektorátu UK.

Seznam přesměrovaných pevných linek za jednotlivé odbory bude zaslán samostatným přípisem zítra a bude vyvěšen na webových stránkách UK.

 

Případné další kroky budeme činit dle vývoje aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně informovat.

Velmi Vás prosím o součinnost a zachování klidného a racionálního přístupu.

S pozdravem

Ing. Lenka Vlčková
Tajemnice fakulty

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS