Slavnostní zahájení evropského projektu „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy“

28.01.2018

Dne 23. ledna 2018 se v prostorách Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové uskutečnilo za účasti primátora města Hradec Králové MUDr. Zdeňka Finka, zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, představitelů Univerzity Hradec Králové a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové slavnostní zahájení evropského projektu „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy “ - EFSA-CDN. Úvodní slovo přednesl děkan Farmaceutické fakulty UK prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. a projekt blíže představil jeho garant prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Pomyslného „výkopu“ zahájení realizace projektu se zúčastnili i zástupci tří zahraničních strategických partnerů projektu - Prof. Marcela Segundo z University of Porto (Portugalsko), Prof. Manuel Miró z University of Balearic Islands (Španělsko) a Prof. Spas Kolev z University of Melbourne (Austrálie).

DSC00904_1DSC00910_1DSC00914_1_1DSC00916_1_1DSC00917_1DSC00922_1IMG_0028_edited_2

Projekt EFSA-CDN Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové se umístil mezi 20 nejlépe bodovanými projekty z celkového počtu více než 130 projektových žádostí předložených na MŠMT v rámci výzvy č. 02_16_019 ,,Excelentní výzkum“ Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. Finanční dotace ve výši bezmála 213 mil. Kč poputuje na rozvoj interdisciplinárního výzkumu, modernizaci infrastruktury a posílení mezinárodní výzkumné spolupráce v oblasti výzkumu léčiv a nutraceutik v letech 2018–2022. Součástí výzkumných týmů jsou vedle zkušených vědeckých pracovníků z Farmaceutické fakulty UK také zahraniční experti působící např. v USA, Švédsku, Austrálii, Francii. Do projektu je dále zapojeno 9 zahraničních institucí v roli strategických partnerů z Evropy - Finska, Německa, Maďarska, Norska, Polska, Portugalska, Španělska, Slovinska a z Austrálie.

Cílem projektu je zvýšit účinnost a bezpečnost jak léčiv, tak dnes hojně užívaných nutraceutik. Výzkumný záměr mimo jiné řeší problém současné farmakoterapie, která je stále spojena s výskytem mnoha nežádoucích účinků a lékových interakcí. Podobně i nutraceutika - látky přírodního charakteru - populací a pacienty obecně vnímaná jako bezpečná "léčiva", obsahují řadu látek, které snižují jejich účinnost a bezpečnost pro zdraví uživatele.

Farmaceutická fakulta UK si realizací projektu EFSA-CDN a koncentrovanou finanční podporou excelentního farmaceuticko-chemického výzkumu buduje pozici Centra excelence ve výzkumu v regionu východních Čech.

Text: Mgr. Martina Kopecká Jurčeková
Fotografie: Mgr. Martina Kopecká Jurčeková a PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

 

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS