Zájemcům o doktorské studium vycházíme vstříc a vypisujeme dodatečné přijímací řízení

07.06.2018

Ph.D. studium na Univerzitě Karlově

Jaro a začínající léto je pro většinu lidí oblíbeným ročním obdobím, ale pro mnoho studentů je to náročná a stresující doba několika týdnů až měsíců, kdy se musí intenzivně věnovat učení a přípravě na úspěšné složení zkoušek. Pro studenty v posledním ročníku toto období vrcholí v květnu a červnu, kdy dopisují své diplomové práce, připravují se na jejich obhajobu a konečně na složení státní závěrečné zkoušky. V tu chvíli může jít rozhodování, kam směřovat po úspěšném dokončení magisterského studia, tak trochu stranou. Může se tedy snadno stát, že se nestihnou včas přihlásit do doktorského studia anebo tuto možnost vůbec nezaregistrují.

Abychom na Farmaceutické fakultě vyšli těmto studentům maximálně vstříc, rozhodli jsme se vypsat dodatečné příjímací řízení do doktorského studia a tím pádem i prodloužit termín pro podání přihlášky. Ten je nově prodloužen do konce července, tedy do doby, kdy je už několik týdnů po státnicích a obhajobách, takže absolventi nejen naší fakulty mají dostatek času si v klidu vše promyslet, projít si možnosti, které doktorské studium nabízí a vybrat si možné téma své disertační práce. Pak už zbývá jen kontaktovat školitele a následně se přihlásit, nejpozději však do 31. 7. 2018. Uchazeči, kteří se v tomto dodatečném termínu přihlásí, budou ve druhé polovině měsíce září pozváni k přijímacímu řízení. Po jeho úspěšném absolvování zahájí od nového akademického roku, tedy od 1. 10. 2018, své doktorské studium. Detailní informace o doktorském studiu, přehled vypsaných témat, podrobnosti k přijímacímu řízení a konečně informace k výši stipendia a výhodám doktorského studia na Univerzitě Karlově jsou uvedena na stránkách www.faf.cuni.cz/Titul-PhD.

Výše očekávaných příjmů pochopitelně hraje velkou roli při rozhodování, zda rozvíjet dále své schopnosti a vědomosti na doktorském studiu anebo zamířit do praxe. I z tohoto důvodu bylo na Farmaceutické fakultě UK doktorandům navýšeno základní měsíční stipendium na 14 tis. Kč. Tato částka se v průběhu studia ještě navyšuje tím, jak doktorand plní své studijní povinnosti (například účastí na zahraniční stáži anebo úspěšným složením státní doktorské zkoušky) a jak je úspěšný ve své vědecké práci. Další informace o výhodách doktorského studia na Farmaceutické fakultě UK naleznete na stránkách Proč studovat doktorský program u nás? či v článku Stipendium 14 tisíc Kč měsíčně pro doktorandy Farmaceutické fakulty UK.

Staňte se doktorandem Univerzity Karlovy a vybudujte si skvělý základ pro Vaší budoucí kariéru.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS