Stipendium 14 tisíc Kč měsíčně pro doktorandy Farmaceutické fakulty UK

15.03.2018

Ph.D. studium na Univerzitě Karlově

Zpětně s účinností od 1. ledna 2018 se zvyšuje stipendium doktorandů na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové na rovných 14 tisíc korun měsíčně. Pro srovnání ještě v minulém roce představovalo základní stipendium studentů prvního ročníku doktorských studijních programů 8 tisíc korun měsíčně, v průběhu studia se pak postupně navyšovalo na 9,5 tisíce korun. V praxi to znamená, že stávajícím doktorandům v prezenční formě studia bude doplacen vzniklý rozdíl i za měsíc leden a únor a nadále se mohou těšit na minimálně 14 tisíc korun měsíčně.

Za navýšením stipendií stojí jednak navýšení platby státu na jednoho doktoranda, jejíž výše je nově 11250 Kč měsíčně, a dále příspěvek Farmaceutické fakulty ve výši téměř 3 tisíce korun měsíčně. Toto dodatečné zvýšení stipendia stát bohužel nijak nenahradí, fakulta tedy musí peníze ušetřit z vlastních zdrojů a rozpočtu. „Dosavadní výše základního stipendia byla opravdu velmi nízká a mnoho velmi nadějných absolventů a nadšených začínajících vědců odradila od nástupu na doktorské studium. Tomu nahrává i fakt, že po našich absolventech je velká poptávka a ti tak bez problému získávají zajímavě placené pozice v různých odvětvích farmacie a dalších blízkých oborech. I z tohoto důvodu jsem rád, že fakulta našla peníze na poměrně razantní navýšení doktorandských stipendií. A musím samozřejmě zmínit i fakt, že schopní a úspěšní doktorandi se díky dalším druhům stipendií a zapojením do různých výzkumných projektů a grantů dostávají k příjmu podstatně vyššímu“, uvedl proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií Jaroslav Roh.

Mezi bonusy, které mohou doktorandi mimo jiné získat, patří navýšení stipendia o 2 tisíce korun měsíčně po absolvování státní doktorské zkoušky a o 500 korun měsíčně po absolvování tříměsíční výzkumné stáže v zahraniční, která je také nedílnou součástí absolvování čtyřletého doktorského studijního programu.

Farmaceutická fakulta je na své doktorandy hrdá, váží si jejich práce i úsilí a snaží se je maximálně podporovat v tom, aby úspěšně dostudovali a mohli se dál věnovat vědecké či akademické dráze v České republice či v zahraničí. Kromě základního (tzv. měsíčního) stipendia mají studenti všech forem studia nárok i na mimořádná stipendia za vědecké publikace, které mohou dosahovat částek od několika set až po desítky tisíc korun v závislosti na kvalitě odborného časopisu, který danou publikaci zveřejnil. Nejvyšší částka tohoto stipendia, která byla v roce 2017 vyplacena jedné studentce za publikaci v prestižním zahraničním časopise, činila okolo sedmdesáti tisíc korun. Tato forma stipendia studenty motivuje k psaní co možná nejkvalitnějších vědeckých publikací, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení a obhájení disertační práce. Možná i tento motivační faktor přispěl svým dílem k tomu, že Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové byla v roce 2017 vyhodnocena jako nejvýkonnější a nejlepší výzkumná instituce v celém Královéhradeckém kraji. A za to děkujeme nejen doktorandům, ale i všem akademikům – je to opravdu skvělý výsledek!

Na závěr přidáváme přání proděkana Roha: „Přál bych si, aby současné navýšení stipendií vedlo k vyššímu zájmu o doktorské studium a zároveň zlepšilo podmínky stávajícím doktorandům, aby se mohli svému studiu a vědecké činnosti věnovat naplno a nemuseli obětovat často několik víkendů i pracovních dnů v měsíci různým brigádám a přivýdělkům.“

Více informací o doktorském studiu.

Text: ing. Andrea Vokálová

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS