Slavnostní zahájení projektu OP VVV „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“

13.04.2017

Dne 11. dubna 2017 se v prostorách Botanické zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové uskutečnilo za účasti rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, prorektora pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., představitelů města Hradce Králové, zástupce MŠMT, senátora doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., ředitele Fakultní nemocnice Hradce Králové prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr. h. c., děkana Lékařské fakulty v Hradci Králové  prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinky, CSc., děkana Farmaceutické fakulty doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D. a dalších představitelů Farmaceutické fakulty UK slavnostní zahájení evropského projektu „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách - Establishment of Specialized Team for Advanced Research on Separation Science“ -  STARSS.
 
Projekt STARSS byl vybrán odbornou komisí MŠMT, složenou ze zahraničních i českých hodnotitelů, k finanční podpoře z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání výzvy č. 02_15_003 „Podpora excelentních výzkumných týmů“, a to v celkové výši cca 150 mil. Kč pro období jeho 5,5leté realizace.

_MG_6150BBB_5348BBB_5405BBB_5428BBB_5439BBB_5442BBB_5468_MG_6124BBB_5548

Projekt si klade za cíl posílit kapacity pro kvalitní výzkum a jeho výsledky a tím zvýšit jejich mezinárodní dopad. Vedoucím 15členného výzkumného týmu je prof. František Švec, excelentní zahraniční odborník, který se více než 25 let pohyboval v prostředí vědecky nejvyspělejším, ve výzkumu v USA, a to nejdříve v prestižní University of California, Berkeley a poté ve výzkumné instituci Molecular Foundry, jež je součástí E. O. Lawrence Berkeley National Laboratory. Prof. František Švec má dle WOS H-index 78, publikoval téměř 500 vědeckých prací v prestižních vědeckých  časopisech a je autorem či spoluautorem více než 70 patentů v USA i dalších zemích..

Cílem projektu je směřovat k mezinárodní excelenci výzkumu v oblasti separačních věd. Projekt umožní modernizaci přístrojového vybavení a zajistí materiální a provozní náklady nového výzkumného týmu. Tím rovněž podpoří studie mající významný potenciál z hlediska získávání excelentních a inovativních výsledků. V neposlední řadě, projekt STARSS umožní založení Centra excelence separačních věd na Farmaceutické fakultě UK.

Více informací: www.faf.cuni.cz/Fakulta/Evropske-projekty/STARSS

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

 

Fotografie: Mgr. Martina Kopecká Jurčeková a PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS