Doktorský obor Bioanalytická chemie má svého prvního absolventa!

11.03.2016

Dne 10. března 2016 proběhla na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové historicky první obhajoba disertační práce v oboru Bioanalytická chemie, Mgr. Barbora Honegrová úspěšně obhájila svoji disertační práci na téma „Využití moderních separačních metod pro klinické účely“.

BBB_2127BBB_2130

Cílem oboru Bioanalytická chemie je vychovat vysokoškolsky kvalifikovaného zdravotnického pracovníka specializovaného pro práci v různých typech klinických laboratoří, laboratořích hygienické služby, biochemických laboratořích a dalších typech laboratoří využívající instrumentální analytické metody. Tento obor je součástí doktorského studijního programu Zdravotnická bioanalytika a byl akreditační komisí schválen v prosinci 2009. První dva studenti zahájili doktorské studium v říjnu 2010, v současné době v něm studuje celkem 14 doktorandů. Jejich výuka probíhá částečně v úzké spolupráci s Výzkumnou laboratoří III. interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové (přednosta prof. MUDr. L. Sobotka, CSc.).

Farmaceutická fakulta UK jako jediná v ČR nabízí studentům všechny tři stupně vzdělání ve studijním programu Zdravotnická bioanalytika, jak bakalářské studium, tak dvouleté navazující magisterské studium, a od roku 2010 i doktorské studium Bioanalytická chemie ukončené titulem Ph.D.

Autor textu: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Autorka fotografií: Mgr. Sylva Novotná

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS