IECN: Služby

  1. poskytování informací o obsahových látkách nutraceutik, které jsou registrovány v České republice a existují v portfoliu distribučních firem a lékáren, případně v zahraničí (nejsou v ČR registrovány) z hlediska chemické struktury, (u látek nejednotných z hlediska chemického složení), biologického účinku, interakcí s exogenně podanými léčivy (chemickými léčivy i fytofarmaky), případně potravou, z hlediska vedlejších a nežádoucích účinků, případně z hlediska ovlivňování biochemických markerů chorob,
  2. poskytování informací potřebných pro tvorbu racionálních potravních doplňků z hlediska fyzikálně-chemických vlastností navrhovaných látek, jejich vzájemné interakce v přípravku, pomocných látek a technologii výroby,
  3. zpracování odborných posudků na přípravky v registračním řízení (hlavní hygienik) z hlediska validity složení, možných interakcí a vedlejších účinků při současné farmakoterapii,
  4. posouzení racionálnosti přípravků a jejich praktické využitelnosti,
  5. edukační činnost pro farmaceutický terén a další zájemce,
  6. analytické zhodnocení přípravků (stanovení vybraných obsahových látek rostlin), identifikace složek.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS