Knihovnické služby

Knihovnické služby jsou na Farmaceutické fakultě zprostředkovány přes Středisko vědeckých a knihovnických informací (SVKI), které je jedinečným střediskem informačních zdrojů z oboru farmacie v České republice. Je napojeno na celouniverzitní síť a na internet, spolupracuje s odbornými knihovnami v tuzemsku i zahraničí. Své služby poskytuje i mimofakultním zájemcům.

Knihovní portál

https://library.faf.cuni.cz - oficiální stránky SVKI

Meziknihovní výpujční služba

SVKI zajišťuje celostátní i mezinárodní meziknihovní výpůjční službu. O službu lze požádat vyplněním elektronické žádanky.

Katalogy a seznamy

Vyhledávání informačních zdrojů ve fondu SVKI (monografie, časopisy, CD-ROMy, vysokoškolské práce aj.) pomocí WWW rozhraní. Seznamy tuzemských a zahraničních časopisů, které jsou odebírány na FaF v běžném roce.

Evidence publikační činnosti

SVKI eviduje publikační aktivitu pracovníků fakulty.

Elektronické informační zdroje

Odkazy na placenézdroje zejména s farmaceutickou tématikou (bibliografické databáze a plné texty vědeckých časopisů a knih) .

Ostatní služby

SVKI nabízí všechny běžné knihovnické a bibliograficko-informační služby.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS