Profesorské řízení

doc. ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.

Uchazeč:doc. ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
docentka Katedry farmaceutické botaniky, FaF UK
Obor:Farmakognozie, MŠMT 29 593/2011-M3
Zahájení řízení:01.03.2019
Pokračování řízení:12.03.2019
Profesorská přednáška:Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae a jejich deriváty jako potenciální léčiva
11.06.2019
Návrh na jmenování:Zasedání Vědecké rady FaF UK, 11.06.2019
Vystoupení před VR UK:
Jmenování:

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS