Akreditované obory pro řízení ke jmenování profesorem

Akreditované obory, ve kterých Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové má oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem:

Obor

Rozhodnutí MŠMT

Platnost Akreditace

Analytická chemie

č.j. MSMT-12987/2015

do 31.12.2023

Biochemie

č.j. MSMT-12987/2015

do 31.12.2023

Farmaceutická chemie

č.j. MSMT-12987/2015

do 31.12.2023

Farmaceutická technologie

č.j. NAU-518/2018-9

do 5. 6. 2029

Farmakognosie

č.j. NAU-518/2018-9

do 5. 6. 2029

Humánní a veterinární farmakologie

č.j. MSMT-12987/2015

do 31.12.2023

Klinická a sociální farmacie

č.j. MSMT-12987/2015

do 30.11.2023

 

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS