Organizační pokyny

Pro účastníky

 • Místo konání: online (virtuální) forma konference, její realizace bude probíhat na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.
 • Pokyny pro účastníky Sympozia

Vstup na konferenci

Registrace

 • Online registrace – je jedinou formou přihlášení na akci. Veškerá komunikace bude probíhat online formou.

Registrační poplatek

Člen ČFS

 • do 31. 10. 2020   200,-Kč
 • po 31. 10. 2020   300,-Kč

Pozn.: Podmínkou je členství v ČFS k 30. 9. 2020.

Nečlen ČFS

 • do 31. 10. 2020   300,-Kč
 • po 31. 10. 2020   400,-Kč

Studenti prezenční formy magisterského nebo doktorského studia na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Počet studentů magisterského studia omezen na 50.

 • 200,-Kč

Platba ze zahraničí v EUR

 • jednotná částka 18 EUR

Právnická osoba (sponzor)

Podmínky a nabídka na vyžádání na emailu malyj@faf.cuni.cz.

Úhrada

Registrační poplatek je nutno platit bankovním převodem nebo složenkou na konto ČFS ČLS JEP z. s., Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2 – č. účtu 500617613/0300 ČSOB Praha, variabilní symbol 2520122. Jako specifický symbol je třeba uvést číslo Vaší registrace, obdržíte jej v potvrzujícím e-mailu po provedení registrace.

Zahraniční platby

Platební údaje pro zahraniční účastníky: IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613; SWIFT (BIC): CEKOCZPP

U mezinárodního platebního styku banky nepřepisují variabilní symboly, vzhledem k této skutečnosti je bezpodmínečně nutné pro identifikaci platby uvést variabilní symbol a jméno účastníka do zprávy pro příjemce!

Poznámky

 • O výši registračního poplatku rozhoduje datum zaplacení, ne datum registrace.
 • Do zprávy pro příjemce je nutné vždy uvést příjmení a jméno účastníka a účel platby (např. Jan Novák, registrace). V případě, že se jedná o hromadnou platbu, je nezbytné do zprávy pro příjemce uvést příjmení a jména všech účastníků včetně účelu platby. Při problémech nebo nejasnostech kontaktujte organizátory sympozia (sympoziumKF@faf.cuni.cz). 
 • Při zrušení účasti do 31. 10. 2020 se vrací registrační poplatek
 • Při zrušení účasti po 31. 10. 2020 se poplatky nevracejí.
 • Od registračního poplatku jsou osvobozeni první autoři přijatých sdělení (přednáška, poster, příspěvek v bloku e-DRBY, workshop), pokud s přihláškou zašlou název sdělení a abstrakt nejpozději do 23. 10. 2020! Abstrakta je třeba zaslat pomocí samostatného online formuláře.

 

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS