Aktivní účast

Přijímáme přihlášky k aktivní účasti do těchto sekcí

 • e-DRBY

  • interaktivní řešení lékových problémů s využitím hlasovacích zařízení.
 • Posterová sekce

  • bližší informace,
   • rozměry posteru by neměly přesáhnout 130 cm x 90 cm (výška x šířka),
   • poster je nutné vyvěsit na označeném místě již na začátku sympozia (v pátek 20. 11. 2020 nejpozději v 13:30 hod.), zde zůstane po celou dobu jeho konání,
   • prezentace u posterů se uskuteční během obou hlavních přestávek na kávu (v této době se předpokládá účast prezentujícího autora u posteru).
 • Sekce volných sdělení

  Zájemci o aktivní účast nechť nejpozději do 20. 9. 2020 zašlou přes online formulář níže název sdělení, abstrakt v souladu s pokyny a sekci, do které své sdělení přihlašují.

  Programový výbor sympozia zaslané abstrakty posoudí, případně doporučí úpravy nebo změnu sekce. První autoři přijatých sdělení jsou osvobozeni od registračního poplatku. K registraci využije první autor registrační formulář. Jednacím jazykem je čeština nebo slovenština.

Případné dotazy zodpoví doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (malyj@faf.cuni.cz).

Odeslání abstraktu

Sekce:


© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS