Předběžný program sympozia

Pátek 20. 11. 2020

Blok I. – e-DRBY I. (řešení lékových problémů)

9:00 – 9:20
PharmDr. Eliška Marková:
Možnosti léčby pneumocystové pneumonie při intoleranci co-trimoxazolu

9:20 – 9:25  Diskuse

9:25 – 9:45
PharmDr. Karolína Sochorová:
Dávkování léčiv pacientovi s extrémně nízkou hmotností v intenzivní péči

9:45 – 9:50  Diskuse

9:50 – 10:15
Mgr. Jitka Gambacorta:
Nefrotoxicita vankomycinu

10:15 – 10:20  Diskuse

10:20 – 10:40  Přestávka

Blok II. – e-DRBY II. (řešení lékových problémů)

10:40 – 11:00
PharmDr. Jana Ďuricová, Ph.D., doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.:
Úprava dávkování léčiv u pacientů se sníženou funkcí ledvin a/nebo jater – příklady z praxe

11:00 – 11:05  Diskuse

11:05 – 11:25
Mgr. Petr Domecký, PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.:
Léčba lupusové nefritidy v terénu jaterní cirhózy – kazuistika

11:25 – 11:30  Diskuse

11:30 – 11:50
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.:
Valproátem indukovaná hyperamonémie

11:50 – 11:55  Diskuse

11:55 – 13:00  Přestávka

Blok III. – slavnostní zahájení

13:00 – 13:20
Zdravice hostí a oficiální zahájení sympozia

Blok IV. – přednáškový blok – ledviny I

13:20 – 13:50    
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.:
Metabolismus vápníku, fosfátů a vitaminu D u chronické renální insuficience

13:50 – 14:00  Diskuse

14:00 – 14:20    
doc. MUDr. Roman Šafránek, Ph.D.:
Dialyzační metody včetně vlivu na farmakokinetiku léčiv

14:20 – 14:30  Diskuse

14:30 – 14:50    
MUDr. Jiří Orság, Ph.D.:
Výživa u dialyzovaných pacientů

14:50 – 15:00  Diskuse   

15:00 – 15:20    Přestávka

Blok V. – posterová sekce – „live“ diskuze u posterů I

15:20 – 15:50

 • PharmDr. Pavel Horký, Ph.D., Mgr. Kristýna Čiháková: Spotřeba duálních antidepresiv v České republice (2008–2018)
 • Mgr. Barbora Košťálová, Mgr. Zuzana Hajšelová, Mgr. Kristína Sidorová, PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA, doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.: Fotoprotekce a výskyt kožních nádorů u pacientů po transplantaci ledviny
 • PharmDr. Lucia Masaryková, Ph.D., PharmDr. Zuzana Koblišková, PharmDr. Ľubica Lehocká, Ph.D., doc. PharmDr. Tomáš Tesař, Ph.D., MPH, MBA, MSc (HTA), Mgr. Michaela Havrilková: Polyfarmakoterapia a použitie potenciálne nevhodných liekov u pacientov vyššieho veku z pohľadu verejného lekárnika
 • PharmDr. Veronika Měrková, PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., Mgr. Aleš Kuběna, Ph.D., PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Podávání léčiv, hygiena rukou: Udržitelnost intervencí vedoucích k minimalizaci pochybení

Blok VI. – minisympozium I (Novartis)

15:30 – 15:45
MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.:
Telemedicína v terapii astmatu

15:50 – 16:10    Přestávka

Blok VII. – přednáškový blok – ledviny II

16:10 – 16:35    
PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.:
Změny farmakokinetiky léčiv u pacientů s onemocněním ledvin

16:35 – 16:45  Diskuse

16:45 – 17:10    
MUDr. Jiří Orság, Ph.D.:
Antikoagulancia u pacientů s renální insuficiencí

17:10 – 17:20  Diskuse

17:20 – 17:40  Přestávka

Blok VIII. – přednáškový blok – pacient po orgánové transplantaci

17:40 – 18:10
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.:
Pacient po Tx ledviny pohledem lékaře – co nás nejvíce tíží?

18:10 – 18:20  Diskuse

18:20 – 18:50
PharmDr. Kornélia Chrapková, PG Dip.:
Pacient po orgánové Tx pohledem klinického farmaceuta

18:50 – 19:00  Diskuse

Sobota 21. 11. 2020

Blok IX. – přednáškový blok – játra I

8:30 – 8:50
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.:
Změny farmakokinetiky léčiv u pacientů s jaterním onemocněním

8:50 – 9:00  Diskuse

9:00 – 9:20
prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.:
Nealkoholová tuková choroba jater

9:20 – 9:30  Diskuse

9:30 – 9:50
MUDr. Štěpán Šembera:
Portální hypertenze

9:50 – 10:00  Diskuse

10:00 – 10:15  Přestávka

Blok X. – posterová sekce – „live“ diskuze u posterů II

10:15 – 10:45

 • Mgr. Simona Najpaverová, PharmDr. Miroslav Kovařík Ph.D., doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D., doc. PharmDr. Miloslav Hronek Ph.D.: Vzťah nutričného príjmu energie a makronutrientov ku kľudovému energetickému metabolizmu a pôrodným parametrom u českých tehotných žien
 • PharmDr. Zuzana Očovská, PharmDr. Martina Maříková, MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.: Polékové hospitalizace u pacientů přijatých přes oddělení urgentní medicíny: průřezová studie
 • PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH: Edukácia zdravotných sestier vedená klinickým farmaceutom pomohla zlepšiť správnosť podávania liekov sondou – lokálna štúdia
 • PharmDr. Jana Schweigertová, Ph.D., PharmDr. Eva Malíková, Ph.D., PharmDr. František Dráfi, Ph.D., MPH, PharmDr. Anna Kubandová, PharmDr. Jana Klimasová, Ph.D., MPH: Dostupnosť liekov pre zriedkavé ochorenia pečene a obličiek na Slovensku

Blok XI. – minisympozium II (Inpharmex)

10:15 – 10:30
Ing. Vladimír Chmela, Ing. Vít Trnka a kol.:
Novinky v databázi AISLP – 2020 a „Tipy a triky“ pro práci v AISLP

Blok XII. – minisympozium III (Sprinx)

10:30 – 10:45
PharmDr. Lenka Vostalová, Ph.D., PharmDr. Jiří Stránský:
Orphans – sirotčí léky – a jejich strastiplná cesta do systému úhrad (na příkladu z oblasti terapie závažných onemocnění ledvin)

10:45 – 11:05    Přestávka

Blok XIII. – přednáškový blok – játra II

11:05 – 11:30
MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D.:
Cholestáza – chronické cholestatické choroby jater

11:30 – 11:40  Diskuse

11:40 – 12:05
doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.:
Antikoagulancia u pacientů s jaterním onemocněním

12:05 – 12:15  Diskuse

12:15 – 13:15  Přestávka

Blok XIV. – přednáškový blok – ledviny III

13:15 – 13:35
MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.:
Diabetická nefropatie

13:35 – 13:45  Diskuse

13:45 – 14:05
MUDr. Michaela Matysková Kubišová:
Těhotenství po transplantaci ledviny – úskalí nejen farmakoterapie

14:05 – 14:15  Diskuse

14:15 – 14:40
PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., Mgr. Barbora Košťálová:
Pacient po Tx ledviny – máme se obávat non-adherence pacienta?

14:40 – 14:50  Diskuse

14:50 – 15:00  Závěrečné slovo

15:00 – 15:30  Přestávka

Blok XV. – workshopy

15:30 – 17:00

WP 1:
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.:
Lékové problémy v interní medicíně se zaměřením na pacienty s revmatologickým onemocněním

WP 2:
PharmDr. Aleš Mareček, MUDr. Zuzana Kofferová, PharmDr. Jana Šolínová:
Použití metforminu u pacienta se sníženou funkcí ledvin – kazuistika z veřejné lékárny

Posterová sekce

Bude probíhat po celou dobu konání sympozia. Více informací...

Body do kontinuálního vzdělávání ČLnK

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK. Akce je rozdělena na 4 bloky, za něž se budou body přidělovat samostatně.

 • e-DRBY - 7 bodů (pod číslem 20792)
 • Přednášky pátek - 11 bodů (pod číslem 20793)
 • Přednášky sobota - 11 bodů (pod číslem 20794)
 • Workshopy - 4 body (pod číslem 20795)

Pro přidělení plného počtu bodů je vždy třeba absolvovat alespoň 75% programu, tzn. sledovat vždy alespoň 75% z časové dotace jednotlivých bloků.

Vzhledem k epidemiologické situaci a aktuálnímu velkému vytížení farmaceutů bude možno sledovat program Sympozia jak během 20. a 21. 11. 2020, tak po skončení akce a získat body do kontinuálního vzdělávání ČLnK.

Jednotlivé přednášky včetně diskuzí, bloky e-DRBY I, II a workshopy budou zpřístupněny na webu Sympozia až do 22. 12. 2020. Během této doby bude možno jednotlivé příspěvky přehrát a dosáhnout tak účasti potřebné mimo jiné pro přidělení bodů do kontinuálního vzdělávání ČLnK.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS