Předběžný program sympozia

Pátek 20. 11. 2020

Blok I. – e-DRBY I. (řešení lékových problémů)
9:00 – 10:30

10:30 – 10:45  Přestávka

Blok II. – e-DRBY II. (řešení lékových problémů)
10:45 – 11:45

11:45 – 13:00  Přestávka

Blok III. – slavnostní zahájení
13:00 – 13:20
Zdravice hostí a oficiální zahájení sympozia

Blok IV. – přednáškový blok – ledviny I

13:20 – 13:50    
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.:
Metabolismus vápníku, fosfátů a vitaminu D u chronické renální insuficience

13:50 – 14:10    
doc. MUDr. Roman Šafránek, Ph.D.:
Dialyzační metody včetně vlivu na farmakokinetiku léčiv

14:10 – 14:30    
MUDr. Jiří Orság, Ph.D.:
Výživa u pacientů dialyzovaných pacientů

14:30 – 15:00    
Panelová diskuze

15:00 – 15:30    Přestávka

Blok V. – komentovaná posterová sekce I
15:30 – 16:00

Blok VI. – minisympozium I
15:30 – 15:45

Blok VII. – přednáškový blok – ledviny II

16:00 – 16:25    
PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.:
Změny farmakokinetiky léčiv u pacientů s onemocněním ledvin

16:25 – 16:50    
MUDr. Jiří Orság, Ph.D.:
Antikoagulancia u pacientů s renální insuficiencí

16:50 – 17:10    
Panelová diskuze

17:10 – 17:30  Přestávka

Blok VIII. – přednáškový blok – pacient po orgánové transplantaci

17:30 – 18:00
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.:
Pacient po Tx ledviny pohledem lékaře – co nás nejvíce tíží?

18:00 – 18:30
PharmDr. Kornélia Chrapková, PG Dip.:
Pacient po orgánové Tx pohledem klinického farmaceuta

18:30 – 18:50
Panelová diskuze

Sobota 21. 11. 2020

Blok IX. – přednáškový blok – játra I

8:30 – 8:50
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.:
Změny farmakokinetiky léčiv u pacientů s jaterním onemocněním

8:50 – 9:10
prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.:
Nealkoholová tuková choroba jater

9:10 – 9:30
MUDr. Štěpán Šembera:
Portální hypertenze

9:30 – 10:00
Panelová diskuze

10:00 – 10:15  Přestávka

Blok X. – komentovaná posterová sekce II
10:15 – 10:45

Blok XI. – minisympozium II
10:00 – 10:30

Blok XII. – přednáškový blok – játra II

10:45 – 11:10
MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D.:
Cholestatické poškození jater

11:10 – 11:35
doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.:
Antikoagulancia u pacientů s jaterním onemocněním

11:35 – 11:55
Panelová diskuze

11:55 – 13:00  Přestávka

Blok XIII. – přednáškový blok – ledviny III

13:00 – 13:20
MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.:
Diabetická nefropatie

13:20 – 13:40
MUDr. Michaela Matysková Kubišová:
Pacient/ka ve fertilním věku v predialyzačním režimu a po Tx ledvin

13:40 – 14:05
PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D., Mgr. Barbora Košťálová:
Pacient po Tx ledviny – máme se obávat non-adherence pacienta?

14:05 – 14:30
Panelová diskuze

14:30 – 14:40  Závěrečné slovo

14:40 – 15:00  Přestávka

Blok XIV. – workshopy
15:00 – 16:30

WP 1:
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.:
Lékové problémy v interní medicíně se zaměřením na pacienty s revmatologickým onemocněním

WP 2:
PharmDr. Aleš Mareček, MUDr. Zuzana Kofferová, PharmDr. Jana Šolínová:
Použití metforminu u pacienta se sníženou funkcí ledvin – kazuistika z veřejné lékárny

WP 3:
Současné přístupy a novinky v léčbě hemofilie – kazuistikách

Posterová sekce

Posterová sekce (po celou dobu konání sympozia).

Body do kontinuálního vzdělávání ČLnK

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK. Akce je rozdělena na 4 bloky, za něž se budou body přidělovat samostatně.

  • e-DRBY - 7 bodů (pod číslem 20792)
  • Přednášky pátek - 11 bodů (pod číslem 20793)
  • Přednášky sobota - 11 bodů (pod číslem 20794)
  • Workshopy - 4 body (pod číslem 20795)

Pro přidělení plného počtu bodů je vždy třeba absolvovat alespoň 75% programu, tzn. sledovat vždy alespoň 75% z časové dotace jednotlivých bloků.

Vzhledem k epidemiologické situaci a aktuálnímu velkému vytížení farmaceutů bude možno sledovat program Sympozia jak během 20. a 21. 11. 2020, tak po skončení akce a získat body do kontinuálního vzdělávání ČLnK.

Jednotlivé přednášky včetně diskuzí, bloky e-DRBY I, II a workshopy budou zpřístupněny na webu Sympozia až do 22. 12. 2020. Během této doby bude možno jednotlivé příspěvky přehrát a dosáhnout tak účasti potřebné mimo jiné pro přidělení bodů do kontinuálního vzdělávání ČLnK.

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS