Personální uspořádání

Vedoucí LIC

  • PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.

Zástupci vedoucího LIC

  • PharmDr. Petra Rozsívalová
  • PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D.

Vedoucí LIC a jeho zástupci mají zodpovědnost za odborné výstupy, činnost a personální zajištění LIC.

Čestní členové LIC

  • prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
  • MUDr. Karel Macek, CSc.

Ostatní pracovníci

  • Pověření členové Katedry sociální a klinické farmacie FaF UK (odborní asistenti, postgraduální studenti a další)
  • Pověřený lékař oddělení klinické farmakologie
  • Pověření farmaceuti, zaměstnanci Nemocniční lékárny FN HK
  • Spolupracující katedry FaF UK
  • Spolupracující pracoviště FN HK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS